Demensspecialist modtager Alzheimer-forskningsfondens pris

Kursusleder for Nationalt Videnscenter for Demens, Ane Eckermann, modtager Alzheimer-forskningsfondens forskerpris på 100.000. Ane Eckermann har blandt andet undersøgt virkningen af rådgivning til nydiagnosticerede patienter med Alzheimers sygdom og deres pårørende.

​​​

Ane Eckermann modtager Alzheimer-forskningsfondens pris for sin mangeårige landsdækkende udviklingsindsats indenfor uddannelse af sundhedsfaglige specialister på demensområdet, sit formandsskab for demenskoordintatorer i Danmark og sine kursustiltag på demensområdet.  Herunder har hun arbejdet som projektkoordinator og projektleder på DAISY-projektet (Danish Alzheimer Intervention Study).
 
DAISY-projektet blev iværksat i 2003 og har undersøgt effekten af tidlig støtte og rådgivning til nydiagnosticerede patienter med demenssygdomme og deres pårørende. 

”Forskningsstudiet viser, at en tidlig indsats med rådgivning og støtte fører til forbigående bedring af livskvalitet og depressive symptomer hos den tidligt diagnosticerede demente. Både patienter og pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med den tidlige indsats. Det er dog vigtigt, at denne indsats er tilpasset den enkelte patient og pårørende og ikke kun gives tidligt i sygdomsforløbet,” siger Ane Eckermann, kursusleder for Nationale Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.

Ny vejledning til demensrådgivere

Forskningsprojektet har blandt andet ført til udviklingen af en rådgivningsmodel  målrettet sundhedsfaglige medarbejdere på demensområdet. Modellen, der anvendes i stort set hele landet, indeholder en praktisk vejledning til at iværksætte rådgivning og undervisning for patienter og deres pårørende. Vejledningen er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

”Mit mål med forskningen var at omsætte resultaterne til praksis til gavn for de specialister, der til dagligt rådgiver nydiagnosticerede patienter med demenssygdomme og deres pårørende. En konkret rådgivningsmodel målrettet sundhedspersonalet, der står for rådgivning af patienter og pårørende, var ikke noget, der tidligere eksisterede ,” fortæller Ane Eckermann. 

Ane Eckermann er nu i gang med at bearbejde yderligere data fra forskningsprojektet DAISY. Blandt andet data fra de mange samtaler med patienter og pårørende om, hvad der skaber værdi i tilværelsen for nydiagnosticerede patienter med demenssygdomme og deres pårørende. 

100.000 til yderligere forskning

Alzheimer-forskningsfonden uddeler hvert år to forskerpriser til personer, hvis arbejde har stor betydning for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.
Prisen på 100.000 kr. blev uddelt i forbindelse med den Internationale Alzheimerdag den 21. september og skal anvendes til forskning.


Redaktør