45 mio. kr. til forskning i blødningsforstyrrelser hos traumepatienter

​Traumepatienter, der får blødningsforstyrrelser, har 3-4 gange så høj dødelighed, som andre traumepatienter. Forskere på Rigshospitalet har en idé om hvorfor – og har nu sammen med internationale kolleger fået penge til den videre forskning i dette samt udarbejdelsen af globale guidelines for behandling.​
800.000 europæiske dødsfald var relateret til traumeskader i 2002. Knap halvdelen af alle dødsfald som følge af traumeskader sker på grund af blødning, og de patienter, der udvikler blødningsforstyrrelser, har 3-4 gange så høj dødelighed som andre traumepatienter.

Forskere fra Rigshospitalet har i flere år arbejdet med at opklare, hvorfor blødningsforstyrrelser ses hos nogle traumepatienter og ikke hos andre, samt hvordan dette kan behandles. Og nu har en stor EU-bevilling skabt grundlaget for at udføre omfattende forskning på området og derudfra udarbejde globale guidelines for behandlingen af blødningsforstyrrelser hos traumepatienter. Professor, overlæge, dr.med. Pär I. Johansson fra Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet har, som leder af et Europæisk traumekonsortium modtaget 5.900.000 Euro til et 5-årigt forskningsprojekt.

-Jeg er utroligt glad for den her bevilling. Den giver os mulighed for at få præcis den platform, vi har ønsket for at kunne gennemføre de nødvendige videnskabelige studier. Bevillingen er en blåstempling af vores forståelse af og tilgang til blødende traumepatienter, fortæller Professor, overlæge, dr. med. Pär I. Johansson fra Rigshospitalet.

TACTIC
Forskningsprojektet under navnet TACTIC ”Targeted Action for Curing Trauma Induced Coagulopathy” skal køre under ledelse af Professor Pär I. Johansson og fokuserer på at finde årsagen til, hvorfor nogle traumepatienter udvikler akutte blødningsforstyrrelser, og hvorfor andre ikke gør det, samt hvordan dette skal behandles. I 2009 viste han og hans kolleger i et studie udført på Rigshospitalet, at tidlig og målrettet behandling med blodprodukter, vejledt af en analyse kaldet ”TEG”, mindskede dødeligheden med 30 % hos de sværest blødende patienter, og dette koncept skal nu afprøves i et meget større multinationalt omfang.

-I projektet vil vi bl.a. analysere blodprøver fra 2000 traumepatienter. Vi forventer, at disse analyser giver os en bedre forståelse af, hvorfor nogle traumepatienter udvikler blødningsforstyrrelser, hvornår i behandlingen man skal sætte ind for at undgå dette samt – baseret på denne viden – komme med forslag til en ny måde at behandle disse patienter på. Når denne indledende del af projektet er udført, vil der blive gennemført et stort multinationalt klinisk studie, hvor vi afprøver den nye behandling og sammenligner denne med gængs behandling af traumepatienter, fortæller Professor Pär I. Johansson.

Fælles guidelines kan redde 30.000 liv
Den nuværende behandling af blødningsforstyrrelser er baseret på ’blind’ administration af blodprodukter med stor variation imellem de enkelte traumecentre. Forbedringer i behandlingen af blødende traumepatienter vil kun kunne opnås gennem europæisk koordination af forskning og klinisk afprøvning, der efterfølgende kan føre til nationale og globale kliniske guidelines og retningslinjer. Til studiet rekrutteres patienter fra et netværk af traumecentre i Amsterdam, Køln, København, London, Oslo og Oxford i tillæg til Rigshospitalet for at sammenligne effektiviteten af de forskellige nuværende måder at behandle blødningsforstyrrelser hos traumepatienter i hele Europa.

De største opgaver i forbindelse med studiet vil blive placeret på Rigshospitalet og i London. Bevillingen betyder, at Rigshospitalet vil stå for studiets ledelse, biobank, biomarkør- og genetiske analyser samt deltagelse i det randomiserede kliniske forsøg. Projektet starter 1. november 2013 og kører frem til 2018. Projektet menes at kunne redde 30.000 liv årligt i Europa.

​​​​
Redaktør