Demensdiagnostik: Masterclass Advanced med James Rowe

Tidspunkt Ikon
Dato: 01-03-2024
Tid: 9:00 - 15:00
Sted

​Auditorium 2, Blegdamsvej

Tilmelding

​Tilmelding påkrævet, pris 1.495 kr.​ 
Tilmeldingslink

​James Rowe, professor i kognitiv neurologi på University of Cambridge og overlæge på Cambridge Memory Clinic, indleder dagen med et foredrag.

Herefter præsenteres patient-cases med forskellige sjældne og atypiske diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategier med James Rowe. ​

Ved præsentationen af de forskellige cases medvirker fri¬villige patienter og pårørende fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Kurset foregår på engelsk.

Målgruppe

Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med kognitive forstyrrelser og demens. Læger, der er under uddannelse inden for de tre specialer, er også velkomne. 

OBS: 
Tilmeldingsfristen er d. 9. februar

Tilmeldi​ngslink

Redaktør