Specialistkursus for neuropsykologer: Neurorehabilitering

Tidspunkt Ikon
Dato: 16-04-2024
Tid: 0:00
Sted

​Rigshospitalet, Glostrup - Auditorium A, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup

Tilmelding

Tilmelding lukker 15. marts 2024

Tilmeldingslink​

​Specialistkursus i neurorehabilitering og intervention - særlig tiltænkt neuropsykologer, der er i gang med specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi. Kurset omhandler grundprincipperne i neurorehabilitering og udgør 30 timer fordelt over fem undervisningsdage i 2024.

Du vil lære om grundprincipperne i neurorehabilitering, herunder principper og rationaler bag behandling og genoptræning ved kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Kursusdage:
16. april, 17. april, 29. maj, 23. august og 26. september 2024.

Kurset dækker blandt andet:
- Struktur og faser i behandlingssystemet
- Rehabilitering af specifikke forstyrrelser
- Terapi
- Det tværfaglige samarbejde
- Arbejde med pårørende

Målgruppe:
Neuropsykologer, som er i gang med specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi.

Andre fagpersoner med relevante kompetencer og erfaring kan søge om deltagelse ved henvendelse til arrangør (vnr@regionh.dk) og må maks. udgøre 25 pct. af det samlede deltagerantal.

Undervisningsform:
Vekslen mellem tavleundervisning/forelæsninger, gruppeøvelser og refleksion i plenum.

Praktisk:
Kurset er godkendt af Neuropsykologisk fagnævn i Dansk Psykolog Forening som Neurorehabilitering, Intervention sv.t. emneområde. 15.4.4.2.2.

Kurset udgør de obligatoriske 30 timers teori i neurorehabilitering på specialiseringsmodulet til specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi.

Pris: 8.500,00 ekskl. moms

Ansvarlig for gennemførsel: Neuropsykologerne fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme - Rigshospitalet, Glostrup

Administration og tilmelding: Videnscenter for Neurorehabilitering - Rigshospitalet, Glostrup​
Redaktør