Tværfaglig debat om Surrogatmoderskab i Danmark

​Kom til debat om kompleksiteten af surrogatmoderskab i dansk kontekst. Hvor er vi nu og hvordan ser fremtiden ud for surrogatmoderskab i Danmark?

Tidspunkt Ikon
Dato: 21-04-2022
Tid: 13:00 - 16:00
Sted

​Auditorium 2, Blegdamsvej

Tilmelding

​Alle er velkomne. Tilmelding skal ske på mail til mts@clin.au.dk. Tilmeldingsfrist: 11. apr​il 2022


​​​​​

​Surrogatmoderskab er ofte genstand for stor debat. På trods af dette har den danske lovgivning på området ikke ændret sig siden 1980’erne. IVF-behandling og nye familieformer er tilkommet over årerne og danner grobund for en ny diskussion af lovgivningen.

Årligt drager omtrent 150 ufrivilligt barnløse til udlandet for at benytte surrogatmoderskab for at opnå det barn/de børn, de ikke har kunnet få grundet manglende livmoder, gentagne ufrivillige aborter, fejlet fertilitetsbehandling eller en social årsag såsom homoseksuelle mandlige par. Få vælger altruistisk surrogatmoderskab i Danmark, da dette er besværliggjort af, at sundhedspersonale ikke må hjælpe. De intenderede forældre skal således bruge hjemmeinseminering eller til udlandet for at benytte IVF, endvidere får de intenderede forældre ingen sikkerhed for at kunne få barnet i sidste ende, da den fødende kvinde er juridisk mor i Danmark. At benytte udenlandsk rugemoder sætter også de intenderede forældre i vanskelige juridiske og etiske dilemmaer grundet potentiel statsløshed af barnet, manglende forældremyndighed, spørgsmål om menneskehandel og risikoen for udnyttelse af fattige, uoplyste kvinder.

Med denne eftermiddagskonference ønsker vi at sætte fokus på nuancerne i diskussionen om surrogatmoderskab og vidensudveksle forskningsresultater, etiske overvejelser og lovmæssige udfordringer omhandlende surrogatmoderskab i Danmark.

Ud over at kunne deltage fysisk til symposiet, har vi nu også gjort det muligt at deltage online. Under præsentationen vil det være muligt at skrive dine spørgsmål enten under navn eller som anonym. Præsentationen vil blive ​​optaget, som du kan afspille den hjemme i ro og mag. Har du ikke mulighed for at deltage i selve mødet, vil du stadig kunne se mødeoptagelsen i kalenderinvitationen indtil 7 dage efter mødet. Klik på dette link for at deltage.​

P​rogram

13.00 - 13.05 Velkomst v. Birgitte Bruun Nielsen, obstetriker, Rigshospitalet

13.05 - 13.25 Malene Tanderup Sørensen, PhD studerende, Skive Fertilitetsklinik Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. Surrogatmoderskab i Danmark – et overordnet indblik.

13.25 - 14.00 Thomas Ploug, Prof., Forskningscenter for etik i praksis, tidl. Medlem af Det Etiske Råd. Etiske perspektiver af surrogatmoderskab.

14.00 - 14.25 Kaffe

14.25 - 15.00 Frank Høgholm Pedersen, Center for avancerede studier i biomedicinsk innovationslovgivning, Det Juridiske Fakultet, KU. Familieretslige perspektiver af surrogati - hvorfor har vi de regler som vi har, reglernes effekter og fremtidige udvikling.

15.00 - 15.35 Thomas Søbirk Petersen, Prof., Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, tidl. medlem af Det etiske Råd. Kritisk diskussion af Paragraf 13 i Lov om Assisteret reproduktion mm. 

15.35 - ​16.00 Opsamlende diskussion v. Charlotte Kroløkke, Prof., Institut for kulturvidenskab, SDU​​

Arrangører​

Birgitte Bruun Nielsen
Overlæge, Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Rigshospitalet​

Malene Tanderup Sørensen
Phd-studerende, læge, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Skive Fertilitetsklinik

Medarra​​ngører

Peter Humaidan, Prof., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Skive Fertilitetsklinik
Charlotte Kroløkke, Prof, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Lone Schmidt, Prof. MSO, Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Anja Pinborg, Prof. og lægelig leder,  Afdeling for Fertilitet​, Rigshospitalet.


Redaktør