Temadag: prioritering og etik i pædiatrien

​Rigshospitalets etiske komite for pædiatri afholder temaeftermiddag

Tidspunkt Ikon
Dato: 15-01-2020
Tid: 12:30 - 16:00
Sted

​Store auditorium 4031, Blegdamsvej

Tilmelding

​Tilmelding og kort beskrivelse af problemstilling via mail til: gitte.petersen.05@regionh.dk. Se mere nedenfor

​Formålet er at sætte fokus på etiske dilemmaer i pædiatrien og gennemføre etiske refleksioner ud fra udvalgte cases.

Forberedelse:

Læs artikel i Ugeskrift for læger om RH klinisk etisk komite for pædiatri, den tilsendes ved tilmelding.

Tilmelding

De enkelte afdelinger opfordres til at tilmelde minimum 2 personer (gerne tværfagligt), som meget gerne må sende en case med et etisk dilemma indenfor emnet til refleksion i en mindre gruppe. Andre cases er også velkomne.

Tilmelding og kort beskrivelse af casens problemstilling (max. 5 linjer) sendes via mail til: gitte.petersen.05@regionh.dk

Tilmelding skal ske senest d. 9. januar 2020

Program

​Kl. 12.30 - 12.45
​Velkomst med sandwich og kaffe
​Kl. 12.45 - 13.00
Indledning
v. Merete Lange – centerdirektør JMC
​Kl. 13.00 - 13.30
Ny og dyr medicin i sundhedsvæsenet - behandling af spinal muskelatrofi hos børn
v. Overlæge Peter Born, BUK
​Kl. 13.30 -14.00
​Stigende medicinudgifter – Etablering af fast medicinkonference
v. Overlæge, Klinikchef i hæmatologisk klinik Lars Kjeldsen
​Kl. 14.00 – 14.10
​Metode ved etiske konsultationer
v. Lektor Jeanette Knox.
​Kl. 14.10 – 14.30
Pause med kaffe, kage og frugt
​Kl. 14.30 - 15.45
Gennemførelse af etisk refleksion i mindre grupper
​Kl. 15.45- 16.00
​Afslutning i plenum

Redaktør