Temadag for læger og sygeplejersker - Trakeostomipleje og Familieinddragelse

​BørneUngeKlinikken og Klinik for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme (BUKIR) inviterer til temadag med fokus på pleje og familieinddragelse hos børn med trakeotomi. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 20-09-2019
Tid: 9:30 - 16:00
Sted

​​Stort auditorium, 4074, Blegdamsvej

Tilmelding

​​Send tilmelding til ingelise.hvidt@regionh.dk

Vi ønsker at skabe et forum for tværfaglig udveksling af erfaring og praksis i forbindelse med behandling af børn med trakeostomi på hospitaler i Danmark. Vi håber at styrke behandlingen og arbejde frem mod fælles nationale retningslinjer. 

Temadagen er henvendt til læger og sygeplejersker, der er involveret i behandling og pleje af børn med trakeotomi på hospital. Der vil være patientoplæg og faglige oplæg, efterfulgt af rundbordsdiskussioner og erfaringsudveksling baseret på case-historier.

Program

​9.30 - 10
​Morgenmad, præsentation af deltagerne.

Velkomst ved Lone Graff Stensballe og Lise Hvidt

Moderator formiddag: Lise hvidt.
Moderator eftermiddag: Thomas Hjuler

10 - 10.30
Hvad er de største udfordringen i familien med et tracheostomeret barn? Hvad kunne være anderledes? 
​10.30 - 10.45
​Spørgsmål til familien 
​10.45 - 11.30

​The English way of treating children with a tracheostomy during the child and family`s stay in hospital, preparations for discharge and the home setting

Jo Cooke. Tracheostomy Advanced Nurse Practitioner, Great Ormond St. Hospital

​11.30 - 11.45
Questions for Jo Cooke​
​11.45 - 12
​Pause
​12 - 12.45 

​Trakeostoma problemer

Thomas Hjuler, Overlæge, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik Rigshospitalet

​12.45 - 12.50
Spørgsmål​
​12.50 - 13.30 
​Frokost
​13.30 - 14

​​Luftvejsinfektioner og ernæring

Lone Graff Stensballe, afdelingslæge, Børne-Ungeklinikken, Rigshospitalet

​14 - 14.05
​Spørgsmål
​14.05 - 14.40 

​​Sygepleje til børn med tracheostomi og forældreinvolvering

Lise hvidt, klinisk sygeplejespecialist, Børne-Ungeklinikken, Rigshospitalet

​14.40 - 14.50
Spørgsmål​
​14.50 - 15
​Kaffepause
​15 - 15.15

​Trakealkanyler til børn, valg og muligheder

Line Vibe, produktspecialist, Smith Medical 

​15.15 - 16
​​Afrunding og opsamling. Næste skridt mod et fremtidigt netværk

Tilmelding

Send tilmelding, og gerne problemstilling eller case, til ingelise.hvidt@regionh.dk

NB! Der er plads til 40 deltagere. Deltagelse er gratis.

Redaktør