GÅ-HJEM MØDE om Fælles Beslutningstagning, DCCC Shared Decision Making netværk

​Dette netværksmøde om fælles beslutningstagning er en anledning til at få mere viden, teori og evidens samtidig med en fælles refleksion over de nye erfaringer med fælles beslutningstagen. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 12-09-2019
Tid: 16:00 - 19:00
Sted

​Onkologisk Klinik’s Stråleterapi, opgang 39, Venteområde F, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding

STATUS: mødet er overtegnet og lukket for tilmeldinger.

STATUS: mødet er overtegnet og lukket for tilmeldinger.


Deltagermålgruppe

Læger og sygeplejersker, der arbejder med fælles beslutningstagning enten som led i daglig klinisk praksis eller i forbindelse med projekter. 
Interesserede fra andre hospitaler, der arbejder med samme patientkategori, er også velkomne.

Tilmelding

STATUS: mødet er overtegnet og lukket for tilmeldinger.

Program

15.45   Ankomst – der serveres kaffe og kage. 

16.00   Velkomst (Ulrik Lassen, Klinikchef, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet)

16.00   Patienter og pårørende i krise
  • Hvad optager dem? 
  • Hvad er vigtigt for klinikeren at vide, når man involverer patienterne og deres pårørende i komplicerede og dilemmafyldte valg?
v. Berit Kjærside Nielsen, Programleder, Cand. psych., ph.d. ved DEFACTUM, Region Midt

16.45   Fælles Beslutningstagning
  • Hvad er fælles beslutningstagning?
  • Hvad bliver vi stadigt klogere på i dansk kontekst? Barrierer og facilitatorer
v. Karina Dahl Steffensen, Professor, overlæge, Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle Sygehus

17.15 Formidling af kompliceret viden til lægmænd (Risikokommunikation)
  • Fif og fiduser til, hvordan kompliceret statistik om fx risici og sandsynligheder videregives til mennesker uden forforståelse – og i krise
v. Jesper Bo Nielsen, Professor, Institutleder, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

18.00 Drøftelser og spørgsmål til oplægsholderne
  • Med den viden, vi har opnået i dag – gør vi så det rigtige? Og gør vi det rigtigt?
v. Camilla Qvortrup, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og
 Katrina Pitt Winther, projektchef, Center for Kræft og Organsygdomme

18.20   Tapas og hygge 

19.00   Tak for i dag


Lidt mere om baggrunden for arrangementet
og om fælles beslutningstagen


Fælles beslutningstagning er et nyt fænomen inden for det danske sundhedsvæsen, hvor det bliver i talesat at behandler og patient sammen træffer beslutningen om behandlingen. 

Samtaler og beslutninger om udredning, behandling og opfølgning er bygget op omkring et fælles ansvar, hvor behandleren byder ind med den nødvendige sundhedsfaglige viden, og patienten fortæller om sine livsforhold, værdier og holdning til risici i forhold til behandlingen. 

Fælles beslutningstagning fordrer således et samarbejde mellem klinikere og patienter, hvor der skal tages hensyn til to essentielle perspektiver. Klinikeren er ekspert i diagnosen, hvorimod patienten er ekspert i sit eget liv. Beslutningen om den rette behandling skal derfor tages af patient og læge i fællesskab for at tage højde for såvel den faglige viden samt patientens personlige præferencer.

Fælles beslutningstagning er meget velegnet i kræftforløb, hvor patienten ofte står over for svære valg om udredning eller behandling. For at understøtte at beslutninger tages SAMMEN med og ikke FOR patienten er der lavet beslutningsstøtteredskaber, som ved hjælp af faktuel og balanceret information om valgmulighedernes fordele, ulemper og sandsynlighed for forekomst af disse, hjælper den enkelte patient til at tage et velovervejet valg, som passer bedst til de værdier, patienten lægger vægt på.

I Danmark er der iværksat flere projekter omkring fælles beslutningstagning. Dette i form af både forskningsprojekter, kvalitetsudviklings- og implementeringsprojekter som f.eks. de 3 store projekter fra puljen ”Sammen om valg” fra Kræftens Bekæmpelse. Erfaringer herfra har vist at præsentation af valgmuligheder og fælles beslutningstagen er en essentiel del af klinikernes kerneopgave, der kræver både indlevelse/nysgerrighed, pædagogisk forståelse og en systematisk tilgang. 

Dette netværksmøde om fælles beslutningstagning er en anledning til at få mere viden, teori og evidens samtidig med en fælles refleksion over de nye erfaringer. 

Formål med netværket

Formålet med netværket er at udbrede kendskabet til shared decision making samt øge det nationale samarbejde således at implementering af fælles beslutningstagning indenfor kræftområdet kan foregå evidensbaseret på baggrund af nationale forsknings- og implementerings projekter.  

Mere information?

Kontakt Katrina Pitt Winther, projektchef, Center for Kræft og OrgansygdommeRedaktør