Dialogmøde med foreninger om Center for Kønsidentitet

​1. februar 2019 åbner Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. Kom til dialogmøde som forening om det nye center.

Tidspunkt Ikon
Dato: 08-01-2019
Tid: 15:30 - 17:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​​Afsnit 4074 mødelokale: Stort auditorium, opgang 4, 7. sal, Blegdamsvej

Tilmelding

​Via. JMC.rigshospitalet@regionh.dk (senest d. 17/12-2018). Hver forening kan tilmelde 2 deltagere.

I inviteres hermed til dialogmøde med styregruppen for etableringen af center for kønsidentitet. Vores ønske er at drøfte centrets etablering, det fremtidige samarbejde og få jeres konkrete input til vores tanker om indretning mv.

Det nye Center for Kønsidentitet (CKI) er forankret i Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet og følger dermed Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at behandlingsforløbet for personer, der ønsker hjælp til køns-identitetsforhold, skal forankres i somatiske specialer og tage udgangspunkt i tværfaglige og multidisciplinære teams og samarbejde på tværs.

Ambitionen er at skabe velkoordinerede og sammenhængende forløb. Det nye Center står klar i februar 2019. Det ledes af overlæge Malene Hilden fra Gynækologisk Klinik på Rigshospitalets Juliane Marie Center, der har mange års erfaring med behandling af transkønnede.

Frem mod februar er vi i færd med at rekruttere og tilrettelægge forløb og arbejdsgange. Der lægges vægt på, at den sundhedsfaglige indsats bygger på respekt, inddragelse og fleksibilitet. Hjørnestene i Juliane Marie Centrets strategi.

Centret starter med at tage sig af alle forløb for voksne over 18 år fra februar 2019. Senere er det planen, at børnene og de unge under 18 år også starter forløb med udgangspunkt i centret.

Vi håber I har mulighed for at deltage og vi glæder os til det kommende samarbejde med jer.

Med venlig hilsen

Malene Hilden, Centerleder
Mette Friis. Centerchefsygeplejerske
Merete Lange, Centerdirektør


Redaktør