Kultur på Riget: Maratonsang

Tidspunkt Ikon
Dato: 21-08-2019
Tid: 9:00 - 21:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Forhallen, Blegdamsvej​

Tilmelding

Ingen tilmelding​


Syng dig glad med fællessang af sange fra Højskolesangbogen. Vi synger fra morgen til aften i Rigshospitalets forhal.

Pianist: Birgitte Frandsen

Hvorfor Maratonsang?

På Rigshospitalet er der en lang tradition for fællessang efter Højskolesangbogen. Der er jævnligt sangaftener og morgensang. Det skaber altid en fin stemning i forhallen, og er en aktivitet mange kan samles om.
Hvert år, på årets længste dag, d. 21. juni er der maratonsang i Vartov, og inspireret af den begivenhed har vi valgt at arrangere maratonsang på Rigshospitalet d. 21. august 2019.
Der vil være anekdoter og korte oplæg fra ansatte og andre med tilknytning til Rigshospitalet ind imellem fællessangen.

Transmission til sengestuer på Sverige 2

For at nå ud til hele hospitalet, også de patienter som er sengeliggende og ikke kan forlade afdelingen, transmitteres lyd og billede fra fællessangen i forhallen til patienternes tv på stuerne. Maratonsangen kan følges på Sverige 2.

Ønsk en sang

Patienter og pårørende på sengestuerne har mulighed for at ønske sange hele dagen. Skriv en sms til mobil 21 56 97 21 med sangønske.

Se udvalget af sange online i Højskolesangbogen

Det fulde program for dagen publiceres her fredag d. 16. august.

Program

 
9.00 Velkomst ved Birgitte Frandsen
organist ved Rigshospitalets Kirke
9.30 Astrid Krogh
kunster og skaber af altertavlen i Rigshospitalets Kirke

10.00 Janne Kjærsgaard alias Den Blå Heks
10.30 Bente Klarlund Petersen
overlæge Center for Aktiv Sundhed

11.00 Maiken Hjerming
ungekoordinator for Kræftværket
11.45-12.30 Frokostpause (mad kan købes)

12.30 Per Christiansen
hospitalsdirektør
13.00 Lotte Blicher Mørch
hospitalspræst ved Rigshospitalets Kirke

13.30 Joy Christina Hult
koordinator for Team Rynkeby

14.00 Birgitte Frandsen
”Lær nye sange”
15.00 Else Danielsen
leder af det grønlandske tolkekontor
15.30 Tine Bøye Pedersen og 
Andrea Kahr-Højland
pædagog og ung ved  Hr. Berg
16.00 Nanette Sylvest Hendil
patientvejleder
16.30 Gorm Greisen
professor, overlæge Neonatalafdelingen
17.00 Jens Hillingsø,
klinikchef Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
17.15 – 18 Spisepause (mad kan købes)

18.00 Maria Quaade Michelsen
skolelærer Rigshospitalets skole

18.30-19.30 Ungdomskoret Det LEvende Kor 
tidligere elever fra Langelands Efterskole dirigent Kristian Bach

19.30 Egil Bargfeldt
religionssociolog ved Den Kirkelige Funktion

20.00 Maria Baastrup Jørgensen,
hospitalspræst ved Rigshospitalets Kirke

20.30 Birgitte Frandsen
Aftensange

Arrangører

Birgitte Frandsen, Organist ved Rigshospitalets Kirke. Tlf. 35 45 42 10
birgitte.frandsen.02@regionh.dk

Pernille Falbe-Hansen, Patientbiblioteket. Tlf. 35 45 41 09
pernille.falbe-hansen@regionh.dkRedaktør