Professortiltrædelse Selina Kikkenborg Berg

​​Den 1. juni 2018 blev seniorforsker, sygeplejerske Selina Kikkenborg Berg udnævnt til professor i kardiologi med særligt fokus på klinisk sygepleje ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet med tilhørende seniorforskerstilling ved Rigshospitalet, Hjertecentret.

Tidspunkt Ikon
Dato: 22-11-2018
Tid: 14:00 - 17:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​​Auditorium 1, Blegdamsvej.

Tilmelding

​​Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

I den anledning holder professor Selina Kikkenborg Berg tiltrædelsesforelæsning, med titlen 'Hjerte og hjerne: Mentalt helbred som risikofaktor ved hjertesygdom'. 

Efterfølgende er Rigshospitalets direktion vært ved en reception fra 15.00-17.00, der afholdes i Rigshospitalets repræsentationslokaler, Esther Møllers Vej 1, opgang 11, 5. sal.


Redaktør