Musik, mennesker og neurorehabilitering

​Dansk Selskab for Apopleksi (DSfA) afholder temadag med titlen "Musik, mennesker og neurorehabilitering".
Tidspunkt Ikon
Dato: 27-11-2018
Tid: 9:30 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
​Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø
Tilmelding
Tilmelding via DSfA´shjemmeside senest d. 14. november 2018​

​Program 

09.30 - 10.00 Registrering og kaffe 

10.00 - 10.10 Velkomst inkl. dagens program. Helle K. Iversen 

10.10 - 10.30 Musik - Hvorfor relevant for neurorehabilitering? Alice Gacinga 

10.30 - 12.00 Musik – hvor kommer det fra og hvad gør det ved hjernen? Peter Vuust 

12.00 - 12.30 Frokost 

12.30 - 13.00 Mærk Musikken! Malene Bichel 

13.00 - 13.45 Praktisk anvendelse af musik i neurorehabilitering, herunder de psykologiske behov. Ulla Setterberg 

13.45 - 14.00 Pause 

14.00 - 15.00 Music in neurorehabilitation: Nice to have or need to have? Evidence from stroke, brain injury, and dementia. Teppo Särkämö 

15.00 - 15.50 Tonerne i sproget - betydning - redskab? Malene Bichel 

15.50 - 16.00 Afrunding. Helle K. Iversen 


Alice Gacinga, uddannet audiologopæd og arbejder med stroke-neurorehabilitering ved Apopleksienheden, Rigshospitalet. Er selv udøvende musiker og arbejder aktivt med at bruge musik i afdelingen bl.a med metoden Melodic Intonation Therapy, som er en sproglig genoptræningsmetode.

Peter Vuust, jazz-musiker, komponist, hjerneforsker, cand. scient, PhD, professor ved Center for music in the brain, Kliniskinstitut for medicin, Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Har skrevet 57 videnskabelige internationalt publicerede artikler, bøger og almene artikler samt lavet tv.
www.musicinthebrain.au.dk

Malene Bichel, uddannet musikpædagog, DPU, Klassisk sang og Almen Musikpædagogik ved Nordjysk Musikkonservatorium og Proceskonsulent ved Udviklingskonsulenterne. Er udøvende sanger og underviser i sang og stemmetræning, teambuilding, og pædagogiske processer, "Mindre omsvøb, mere nærvær og kreativitet, dybere læring"
www.malenebichel.dk

Ulla Setterberg, musikterapeut og ekstern lektor ved Aalborg Universitet. Er klinisk musikterapeut ved Neurocenter Østerskoven, Hobro www.oesterskoven.dk og ekstern lektor på Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet. www.musikterapi.aau.dk

Teppo Särkämö, PhD is an Adjunct Professor and Academy of Finland Research Fellow working at the Cognitive Brain Research Unit of University of Helsinki. His research focuses on the neural basis of music and speech processing and their deficits (amusia and aphasia) and on the cognitive, emotional, and neural effects of music-based rehabilitation in stroke, TBI, 


Redaktør