Kultur på Riget: Skak

​"Skak for sjov" ved Lars Skovgaard. Foreningen for skoleskak.
Tidspunkt Ikon
Dato: 20-03-2018
Tid: 12:30 - 14:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
​Boghusene i forhallen, Blegdamsvej
Tilmelding
​Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Redaktør