Informationsmøde om Lundbeckfondens bevillingsstrategi

​​Lundbeckfonden holder informationsmøde om deres nye bevillingsstrategi, der skal sætte endnu mere fokus på hjernen. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 10-12-2018
Tid: 15:30 - 16:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Auditorium 93, indgang 93, Rigshospitalet - Blegdamsvej 

Tilmelding

​Ingen tilmelding 

Støtte til den bedste hjerne

Denmark skal være en af de bedste nationer i verden inden for hjerneforskning, og vi skal have en sund pipeline af professionelle biomedicinske forskere. Dette er målsætningerne for den nye bevillingsstrategi, som Lundbeckfonden starter op dette efterår. 

Lundbeckfondens tildelingsbevillinger er i størrelsesorden DKK 500 million til biomedicinsk forskning hvert år. Med den nye bevillingsstrategi, som er ved at blive implementeret, vil Lundbeckfonden sætte endnu mere fokus på hjernen.

Forskere, som er interesseret i at vide mere om denne strategi, er hermed inviteret til at deltage i et åbent informationsmøde med Lundbeckfonden.


Redaktør