Ph.d.-forsvar: Anne Kirstine Bang

​Anne Kirstine Band forsvarer sin ph.d. med titlen: "The association between FSH-related genetic variants and human testis function".

Tidspunkt Ikon
Dato: 28-04-2017
Tid: 14:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​​Auditorium 2, Rigshospitalet - Blegdamsvej

Tilmelding
Ingen tilmelding

Dansk resumé

Den aftagende sædkvalitet, der tilsyneladende er forekommet over de seneste årtier blandt mænd fra de vestlige lande, menes primært at være forårsaget af miljømæssige faktorer, herunder livsstilsfaktorer som påvirker den føtale udvikling. Det antages dog, at genetiske faktorer disponerer til varierende følsomhed for disse eksponeringer. Sertolicellerne i testiklerne stimuleres af det follikelstimulerende hormon (FSH) til initiering og regulering af spermatogenesen hos mænd. Der har derfor været stor fokus på genvariationer i relation til FSH virkning, herunder enkelt nukleotid polymorfier (single nucleotide polymorphisms, SNP'er). Især tre SNP’er, som menes at påvirke FSH-produktionen (FSHB -211G>T) samt transskription og sensitivitet af FSH receptoren (FSHR) (FSHR -29G>A og FSHR 2039A>G), er blevet grundigt undersøgt og tidligere studier har påvist sammenhæng mellem SNP’ernes minor allele og nedsat testikel funktion.

Formålet med de tre studier, der danner baggrund for denne afhandling, var at fastslå i hvilket omfang disse tre SNP’er påvirker hormonprofiler og sædkvalitet hos danske mænd. For at belyse dette blev 4 store populationer af i alt 3. 841 mænd undersøgt. Disse grupper repræsenterede en bred variation af testikelfunktionen, fra den fertile mand med god sædkvalitet til den infertile mand med nedsat sædkvalitet og som en ekstrem gruppe blev mænd med testikel germinal tumorer (TGCC) også undersøgt. Yderligere blev det undersøgt, hvorvidt disse tre SNP’er havde kliniske relevans i fortolkning af Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) og human chorionic gonadotropin (hCG)- tests i udredningen af mænd mistænkt for testosteronmangel.

Samlet set, blev der påvist association mellem alle tre SNP’er og testikelfunktionen. De genvariationer, som er knyttet til reduceret FSH sekretion (FSHB -211G>T) og nedsat FSH receptor sensitivitet (FSHR 2039A>G) viste den stærkeste association til hormonniveauer og testikelstørrelse. Genvariationen knyttet til receptor ekspression (FSHR -29G>A) viste den stærkeste association til sædkvaliteten.

De tre SNP’er viste ingen udtalt forskel i frekvensfordelingen mellem fertile mænd, infertile mænd og mænd fra den generelle befolkning. Det er derfor ikke sandsynligt, at disse SNP’er udgør en betydelig del af forklaringen på danske mænds generelt lave sædkvalitet. Til gengæld udviste gruppen af patienter med TGCC en signifikant højere frekvens af major allelet for (FSHR 2039A>G). At FSHs indflydelse på testikelfunktionen og hermed også de tre SNP’ers er kompleks, blev understreget af det faktum, at øget FSH virkning var positivt associeret med testikel funktion, men på samme tid disponerede til øget risiko for TGCC. 

Effekten af genvariationer er formodentlig mere udtalt i mænd, der basalt set har ikke-optimalt udviklede testikler eller skader der betyder at de har brug højere kompenseret FSH stimulering. Farmakologiske interventionsstudier er dog nødvendige for at klarlægge effekten af disse genvarianter. En sådan viden kan potentielt danne baggrund for individualiseret FSH behandling af infertile mænd med henblik på at forbedre deres sædkvalitet og reducere behovet for assisteret reproduktionsteknologi.Redaktør