​​​Foto: Sine Fiig

Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere er også velkomne til at deltage på symposiedagen. 

Rigshospitalets Symposium for bioanalytikere og laboranter 

Symposiet afholdes hvert år i Auditorie 1 på Rigshospitalet - Blegdamsvej for alle bioanalytikere og laboranter på Rigshospitalet.

Rigshospitalets eksterne samarbejdspartnere er også velkomne.


Pris for deltagelse: 500kr. (2023)

Frist for tilmelding fredag den 12. maj 2023 kl. 12.00​

EAN/GLN NR. samt navn og ansættelsessted mailes til:
DIA-udvikling.rigshospitalet@regionh.dk 


Program for dagen offentliggøres her på hjemmesiden.


Redaktør