Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere, som ikke arbejder på Rigshospitalet er velkomne til at deltage på symposiedagen. 

​Foto: Sine Fiig

Rigshospitalets Symposium for bioanalytikere og laboranter 

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 9.30 – 15.30
Auditorie 1 på Blegdamsvej

Pris i 2019: 500kr.
Deadline for tilmelding er 30. april 2019
EAN/GLN NR. samt navn og ansættelsessted mailes til:
DIA-udvikling.rigshospitalet@regionh.dk 

Program for dagen kan ses på hjemmesiden fra 1. april 2019.


Redaktør