Tværprofessionelt uddannelsessymposium

Rigshospitalets Tværprofessionelle Uddannelsessymposium  - 28. oktober 2020 - AFLYST

Forum for Uddannelse er initiativtagere, og ønsker med symposiet at skabe et grundlag for udveksling af viden fra udviklings- og forskningsprojekter på hele hospitalet. Vi håber især at styrke sammenhængen mellem det præ- og postgraduate uddannelsesområde og mellem professioner.

Målgruppen

 • Alle på Rigshospitalet der beskæftiger sig med udvikling og forskning indenfor uddannelse og læring, - såvel præ- som  postgraduat

 • Ledelser på alle niveauer med henblik på ledelsesmæssigt fokus på uddannelsesopgaven 

 • Eksterne samarbejdspartnere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål  eller gode ideer til symposiet, er du velkommen til at skrive til
Bolette Holck, uddannelseskonsulent, Direktionssekretariatet 
bolette.holck@regionh.dk

Projektgruppen bag symposiet

 • Jeanne Devantier, CCS, HOC, Formand
 • Vibeke Zoffmann, Professor, JMC        
 • Jette Led Sørensen, Professor, JMC
 • Anne Frandsen, Klinisk undervisningsansvarlig, HOC
 • Ann Christin Lund, Klinisk vejleder, FIN
 • Louise Thomsen Bioanalytiker underviser, DIA
 • Anne Langvad, Klinisk Sygeplejespecialist, HJE
 • Robert Jensen, Funktionschef, SEC
 • Rikke Vita Borre Jacobsen, Uddannelsesansvarlig overlæge, HOC
 • Gitte Frøsig Petersen, Ledende lægesekretær, CKO
 • Dorte Barfred Stisen, Klinisk underviser i fysioterapi, HOC
 • Helle Pries Lund, Sekretær, DIR
 • Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, DIR


Redaktør