Parkering på Blegdamsvej

Parkeringsmulighederne er desværre stærkt begrænsede. Vi opfordrer til så vidt muligt at benytte offentlig transport, cykel eller taxa.

​​​

Parkeringsregler 

Der er opsat skilte, der angiver parkeringsreglerne på hospitalets matrikel. Vær opmærksom på, at du skal betale for at parkere på offentlig vej i Københavns Kommune.

Her skal du betale for parkering: 

  • Juliane Maries Vej 
  • Frederik V's Vej 
  • Edel Sauntes Allé
  • Blegdamsvej  

Ambulante (ikke indlagte) patienter

Er du patient, og skal du til kontrolbesøg på et ambulatorium, må du parkere på Rigshospitalets patientparkering, hvis din samlede behandlingstid er over 2 timer og du har fået udleveret en én-dagsparkeringsbillet fra ambulatoriet/klinikken.

Parkeringsbilletten gælder i hverdage mellem kl. 06.30 og 14.45. Billetten gælder også til parkeringshuset på Frederik V’s Vej. 

Når du henter billetten i ambulatoriet, skal du sætte p-skiven og være tilbage inden for 30 minutter.​ 

Patienter, der har bil med handicapskilt må frit parkere på pladser afmærket til handicap-parkering. Er pladserne optaget, må bilen med gyldigt handicapskilt parkeres på hospitalets øvrige parkeringspladser - dog ikke på specielt afmærkede pladser til fx. ambulance, politi og taxa.​

Indlagte patienter, pårørende og gæster

Patienter, der skal indlægges, samt pårørende og øvrige gæster, kan desværre ikke parkere på Rigshospitalets område, men henvises til at betale for parkering på offentlig vej.

Parkeringshuset

Parkeringshuset kan benyttes af personale med gyldig parkeringstilladelse og patienter med gyldig én-dagsparkeringsbillet (se afsnit om ambulante patienter).

Sygetransportpladser

Sygetransportpladser må kun bruges af dem, der er godkendt til sygetransport for Region Hovedstaden.

Aften, weekender og helligdage

Der er fri parkering på Rigshospitalets område for alle på hverdage mellem kl. 14.45 - 06.30 samt i weekender og på helligdage. Undtagelser fra denne regel er særlige afmærkede p-pladser, fx sygetransport og handicapparkering m.m.

Offentlige veje omkring Rigshospitalet​

Juliane Maries Vej, Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé er offentlige veje, hvilket betyder, at du skal købe p-billet for at holde der, og at der holdes opsyn af kommunens p-vagter. Blegdamsvej er også offentlig vej.

EasyPark billetter, som kan købes i automaterne ved de offentlige veje, kan ikke bruges på Rigshospitalets matrikel.  

Parkeringskontrol

Vær opmærksom på, at der går parkeringsvagter på området.      

Kontakt og klagemulighed

Har du spørgsmål vedrørende en kontrolafgift, eller ønsker du at klage over en kontrolafgift skal du kontakte parkeringsoperatøren.
Parkeringsoperatøren er Parkzone A/S og du skriver til dem via deres kontaktformular på hjemmesiden, og sender den til deres juridisk afdeling.

Hejmmeside: ParkZone A/S

Bemærk at henvendelser vedr. kontrolafgifter ikke behandles telefonisk eller ved personligt fremmøde.

Øvrige henvendelser vedrørende parkering skal ske til:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A,
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.       
 
 Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

 
Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

 

Redaktør