Parkering i Glostrup

​I Glostrup har Rigshospitalet ca. 1200 gratis parkeringspladser fordelt på tre større parkeringsområder; to udendørsområder og et parkeringshus.
​​Størstedelen af udendørsparkeringen er tidsbegrænset til maksimalt 4 timer i dagtimerne kl. 7.30-17.00. Formålet med 4-timers begrænsning er at friholde disse pladser til patienter og pårørende.
 
Bemærk: Udvidelse af byggeplads ved indgang 5, grøn opgang, betyder at de 2 forreste p-plads rækker op mod bygningen er inddraget.

Den øvrige udendørsparkering er uden tidsbegrænsning. Hold øje med p-skiltene, når du parkerer.

Parkeringshuset har 487 pladser og er uden tidsbegrænsning.​

Elbiler

I Glostrup findes i alt 8 el-ladere; 2 på parkeringspladsen ved indgang 1 og 6 ​ i parkeringshuset. 
Parkeringskontrol
Vær opmærksom på, at kommunens parkeringsvagter har deres daglige gang på Rigshospitalets parkeringsområder.

Klager over parkeringskontrol

Rigshospitalet har ikke noget med parkeringsafgifter at gøre. Det er Glostrup Kommune, som står for parkeringskontrollen på Rigshospitalet Glostrup. Glostrup Kommune har overdraget opgaven til Parkering Nord. Klager over parkeringsudgifterne skal derfor rettes til Parkering Nord. 

Vil du vide mere om parkering?

Hvis du vil vide mere om parkering på Rigshospitalet Glostrup kan du kontakte:


Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A
2730 Herlev
E-mail: CEJ-FP-Parkering@regionh.dk


 
Redaktør