Parkering i Glostrup

​I Glostrup har Rigshospitalet ca. 1.200 gratis parkeringspladser fordelt på tre større parkeringsområder; to udendørsområder og et parkeringshus.
​​Størstedelen af udendørsparkeringen er tidsbegrænset til maksimalt 4 timer i dagtimerne kl. 7.30-17.00. Formålet med 4-timers begrænsning er at friholde disse pladser til patienter og pårørende.
 
Den øvrige udendørsparkering er uden tidsbegrænsning. Hold øje med p-skiltene, når du parkerer.

Parkeringshuset har 487 pladser og er uden tidsbegrænsning.​

Elbiler

I Glostrup findes i alt 8 el-ladere; 2 på parkeringspladsen ved indgang 1 og 6 ​ i parkeringshuset. 

Parkeringskontrol

Vær opmærksom på, at kommunens parkeringsvagter har deres daglige gang på Rigshospitalets parkeringsområder.

Klager over parkeringskontrol

Rigshospitalet har ikke noget med parkeringsafgifter at gøre. Det er Glostrup Kommune, som står for parkeringskontrollen på Rigshospitalet Glostrup. Glostrup Kommune har overdraget opgaven til Parkering Nord. Klager over parkeringsudgifterne skal derfor rettes til Parkering Nord. 

Vil du vide mere om parkering?

Hvis du vil vide mere om parkering på Rigshospitalet Glostrup kan du kontakte os på en af følgende måder:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.       
 
 Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

 
Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

Redaktør