Hvem kan bruge Patienthotellet?

Patienthotellet er fortrinsvis for patienter, der er henvist til behandling på Rigshospitalet fra andre dele af Danmark. Det bliver også brugt af patienter fra udlandet, som deltager i forsøgsbehandling på Rigshospitalet eller er blevet syge under et ophold i Danmark. 

Patienthotel_vaerelse

​​​

​​Henvisning til patienthotellet

Visitationen udføres af den læge og sygeplejerske, der på din indlæggelsesafdeling har ansvaret for din behandling. Beslutningen om et ophold på Patienthotellet tages i dialog med dig og derefter vurderes det, om du kan blive henvist til hotellet. Et ophold på Patienthotellet er betinget af, at der er ledige værelser.
Du skal opfylde følgende kriterier for at blive henvist til patienthotellet:

  • ​Du skal være såvel fysisk som psykisk selvhjulpen.
  • Du skal være tryg ved opholdet på patienthotellet.
  • Du skal have indsigt i dit sygdomsforløb og forståelse for din situation. 
  • Du skal selv kunne administrere din medicin og kunne overholde dine behandlingsaftaler.
  • Du skal selv medbringe eventuelle hjælpemidler, fx rollator, krykker, stok, kørestol mv.
Hvis du ikke er selvhjulpen, og du har behov for hjælp fra en pårørende, kan den pårørende efter vurdering fra afdelingen medindlægges og bo på hotellet sammen med dig som ”rask ledsager”. En rask ledsager er typisk en pårørende fra den nærmeste familie, der som rask ledsager bor gratis på Patienthotellet. Morgenmad er obligatorisk for RL, så der er dog altid en egenbetaling på 50 kr. pr. nat på Patienthotellet for RL. Hvis du er under 18 år, skal du altid have en rask ledsager med, når du er indlagt på Patienthotellet.

Under opholdet på Patienthotellet vil indlæggelsesafdelingen stadig have ansvaret for din behandling.​

Ophold for pårørende

Dine pårørende har mulighed for at bo på Patienthotellet sammen med dig enten som lægeordineret rask ledsager eller som betalende gæster. 
Pårørende har også mulighed for at leje et værelse på hotellet, hvis der er ledige værelser.


Redaktør