Hvem kan bruge Patienthotellet?

Patienthotellet er fortrinsvis for patienter, der er henvist til behandling på Rigshospitalet fra andre dele af Danmark. Det bliver også brugt af patienter fra udlandet, som deltager i forsøgsbehandling på Rigshospitalet eller er blevet syge under et ophold i Danmark. 

Patienthotel_vaerelse

​​​

​​Henvisning til patienthotellet

Visitationen udføres af den læge og sygeplejerske, der på din indlæggelsesafdeling har ansvaret for din behandling. Beslutningen om et ophold på Patienthotellet tages i dialog med dig og derefter vurderes det, om du kan blive henvist til hotellet.

Under opholdet på Patienthotellet vil indlæggelsesafdelingen stadig have ansvaret for din behandling.​

Et ophold på Patienthotellet er betinget af, at der er ledige værelser. Du skal opfylde følgende kriterier for at blive henvist til patienthotellet:

  • ​Du skal være såvel fysisk som psykisk selvhjulpen.
  • Du skal være tryg ved opholdet på patienthotellet.
  • Du skal have indsigt i dit sygdomsforløb og forståelse for din situation. 
  • Du skal selv kunne administrere din medicin og kunne overholde dine behandlingsaftaler.
  • Du skal selv medbringe eventuelle hjælpemidler, fx rollator, krykker, stok, kørestol mv.

Rask ledsager

Hvis du ikke er selvhjulpen, kan din afdeling medindlægge en pårørende, som kan bo gratis på hotellet sammen med dig som rask ledsager. Det er indlæggelsesafdelingen, der vurderer om du kan få en rask ledsager og sørger for bestilling.

Hvis du er under 18 år, skal du altid have en rask ledsager med, når du er indlagt på Patienthotellet.

Ophold for pårørende

Pårørende har mulighed for at leje et værelse på hotellet, hvis der er ledige værelser.


Redaktør