​​​

Patienthotellet

Der er varslet en sygeplejerskekonflikt pr. 19.6. 2021, og patienthotellet er udtaget til konflikt.

Da der ikke er akutfunktion i patienthotellet (PHO), lukkes hotellet pr. 18. juni kl. 24.00. Der kan derfor ikke bookes pladser på Patienthotellet efter den 18.6., og indtil konflikten afsluttes.

Patienthotellet er et attraktivt tilbud til dig, der ønsker et alternativ til en almindelig hospitalsindlæggelse. Vi kan tilbyde ro, hvile og en mulighed for at bo sammen med din nærmeste familie, mens du er i behandling på Rigshospitalet.​