Forskning og personale under uddannelse

Forskning og uddannelse af personale prioriteres højt på Rigshospitalet. Derfor kan du i forbindelse med din behandling hos os blive tilbudt at deltage i forskningsprojekter, og du kan møde studerende under dit besøg. 

Deltagelse i forskningsprojekter

Forskning har en særlig plads og prioriteres højt på Rigshospitalet. Vi samarbejder både nationalt og internationalt om forskning og udvikling af nye former for behandling og pleje, så vi kan udvikle bedre behandling til vores patienter – nu og i fremtiden. 

Derfor kan du i forbindelse med din behandling hos os blive tilbudt at deltage i et eller flere forskningsprojekter. Det er frivilligt, om du vil deltage. 

Medvirken i undervisning af studerende 

Rigshospitalet er et af landets største uddannelsessteder for læger, sygeplejersker, jordemødre og andet sundhedspersonale. Det betyder, at du kan møde studerende, når du er til undersøgelse eller behandling. Du vil altid blive spurgt, om du vil medvirke ved undervisning af studerende, for eksempel ved at de overværer en undersøgelse af dig. Det er frivilligt, om du vil være med.
 
Studerende arbejder alle under vejledning af uddannede fagpersoner, og det vil altid være uddannede medarbejdere, som har ansvar for din behandling. Det fremgår af navneskiltet på uniformen, om der er tale om personale under uddannelse.Redaktør