Skole

​Rigshospitalet har to skoler for børn og unge​.

Undervisningen på begge skoler tager udgangspunkt i elevens eget niveau i samarbejde med elevens forældre og barnets egen skole. 
I begge skoler anbefaler vi, at eleven medbringer sine egne skolebøger. 

Der er 4 fuldtidsansatte lærere tilknyttet skolerne.

De indlagte børn og børn til ambulant behandling tilbydes undervisning alle hverdage.
Skolen kontakter det indlagte barns hjemskole ved indlæggelsen​ med henblik på planlægning af undervisningen under indlæggelsen. Skolen i forhallen, rum 200:

Skolen er åben alle hverdage.
Her bliver indlagte skolebørn undervist efter aftale. Elever, der ikke har mulighed for at komme ud af sengen, bliver undervist på stuen efter aftale.

Kontakt: 

rh.skolen@gmail.com eller tlf.: 3545 6836 

Skolen på afsnit 5054:

I skolen ved opgang 5, 5. sal (afdeling 5054) er der undervisning for børn og unge med kræft. 0.- 10. klasse. Eventuelle isolationsregler vil blive tilgodeset.

 

I skolen på afdeling 5054 indkaldes der altid til et arbejdsmøde, hvor elev, forældre, klasse- og matematiklærer samt skoleleder inviteres til en snak om samarbejdet.

Kontakt: 

skolen5054@hotmail.com eller tlf.: 35454751 

Da lærerne skal deltage i møder, kan tiderne indimellem være ændret (se opslag på dør).

 
 
Redaktør