I skole på Rigshospitalet

Skolen på Rigshospitalet råder over to skolestuer hhv. i forhallen og på afdeling 5054. Skolen er for børn i 0. til 10. klasse.
Undervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau og tilrettelægges af lærerne på Rigshospitalet i samarbejde med elevens forældre og elevens egen skole.
Vi anbefaler, at eleven medbringer egne skolebøger. 

De indlagte børn og eventuelle medindlagte søskende, samt børn der kommer til ambulant behandling, tilbydes undervisning alle hverdage. 

Lærerne på Rigshospitalet kontakter barnets egen skole med henblik på planlægning af undervisning under indlæggelse.

Skolestuen i Forhallen 

Åbningstid
Hverdage fra 9-11

Elever der ikke har mulighed for at komme i Skolen i Forhallen, bliver undervist på egen stue efter aftale. Eventuelle isolationsregler vil blive overholdt.

Kontakt
Telefon: 35 45 68 36
Telefontid: 8.30 - 11.00

Skolestuen på afdeling 5054

Åbningstid
Mandag til torsdag 9-12 samt fra 13-14
Fredag 9-12

Elever der ikke har mulighed for at komme i skolestuen, bliver undervist på egen stue efter aftale. Eventuelle isolationsregler vil blive overholdt.

Kontakt 
Telefon: 35 45 47 51

 Redaktør