Skole

​Rigshospitalet har to skoler for børn og unge​.

​Undervisningen på begge skoler tager udgangspunkt i elevens eget niveau i samarbejde med elevens forældre og barnets egen skole. 

I begge skoler anbefaler vi, at eleven medbringer sine egne skolebøger. 

Der er 4 fuldtidsansatte lærere tilknyttet skolerne.

De indlagte børn og børn til ambulant behandling tilbydes undervisning alle hverdage.

Skolen kontakter det indlagte barns hjemskole ved indlæggelsen​ med henblik på planlægning af undervisningen under indlæggelsen. Skolestuen i forhallen, rum 200:

Skolen er åben alle hverdage.

Her bliver indlagte skolebørn undervist efter aftale. Elever, der ikke har mulighed for at komme ud af sengen, bliver undervist på stuen efter aftale.

Kontakt: 

Tlf.: 3545 6836 

Mellem kl. 08:30 - 11:00

Skolen på afsnit 5054:

I skolen ved opgang 5, 5. sal (afdeling 5054) er der undervisning for børn og unge med kræft. 0.- 10. klasse. Eventuelle isolationsregler vil blive tilgodeset.

I skolen på afdeling 5054 indkaldes der altid til et arbejdsmøde, hvor elev, forældre, klasse- og matematiklærer samt skoleleder inviteres til en snak om samarbejdet. 


Redaktør