I skole på Rigshospitalet

​Rigshospitalet har to skoler for børn og unge​

​Undervisningen på begge skoler tager udgangspunkt i elevens eget niveau i samarbejde med elevens forældre og barnets egen skole. 

I begge skoler anbefaler vi, at eleven medbringer sine egne skolebøger. 

Der er 4 fuldtidsansatte lærere tilknyttet skolerne.

De indlagte børn og børn til ambulant behandling tilbydes undervisning alle hverdage.

Skolen kontakter det indlagte barns hjemskole ved indlæggelsen​ med henblik på planlægning af undervisningen under indlæggelsen. Skolestuen i forhallen, rum 200

Skolen er åben alle hverdage.

Her bliver indlagte skolebørn undervist efter aftale. Elever, der ikke har mulighed for at komme ud af sengen, bliver undervist på stuen efter aftale.

Kontakt

Tlf.: 3545 6836 

Mellem kl. 08:30 - 11:00

Skolen på afsnit 5054

I skolen ved opgang 5, 5. sal (afdeling 5054) er der undervisning for børn og unge med kræft. 0.- 10. klasse. Eventuelle isolationsregler vil blive tilgodeset.

I skolen på afdeling 5054 indkaldes der altid til et arbejdsmøde, hvor elev, forældre, klasse- og matematiklærer samt skoleleder inviteres til en snak om samarbejdet. 


Redaktør