Mobning og omgangstone

​Mobning handler ikke om enkeltpersoner, som er onde mobbere eller svage ofre. Er der tegn på mobning, bør man derfor tage fat om arbejdspladskulturen, som alle ansatte er med til at skabe.

Kom i gang med at forebygge og håndtere mobning

Se Rigshospitalets dialogfilm om forebyggelse af mobning

Rigshospitalets Forbedringsafdeling har udarbejdet en række materialer, som afsnit eller afdelinger kan bruge til at håndtere eller forebygge mobning, dårlig omgangstone og seksuel chikane.

Filmen herunder forklarer en ny forståelse af mobning, som ikke handler om de svage og de stærke, men om en uhensigtsmæssig håndtering af utryghed, mistillid og usikkerhed i arbejdsfællesskaber. Den egner sig godt som udgangspunkt for diskussion på et afdelingsmøde m.v. Dialogmøde om filmen

Forbedringsafdelingen har også udarbejdet en drejebog, som kan bruges ved dialogmøder efter visning af filmen. Formålet med drejebogen er at få talt om, hvordan kollegaer og medarbejdere forstår og oplever mobning, om normer for god opførsel, og om hvad der kan være brug for at ændre. 

Hent drejebogen

Dialogkort til filmen

Et kortspil som sætter gang i en dialog i arbejdsfællesskabet med udgangspunkt i filmen ”Forebyg mobning – styrk tilliden”.

Hent spillet (pdf, åbner i ny fane)

Se en kortere udgave af filmen

Redaktør