​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fremtidslaboratorier: Medarbejdere og ledelse

Fremtidsdagene bød på fire forskellige udgaver af fremtidslaboratorier. Læs mere om temaet ​medarbejdere og ledelse.​


​Tid og sted


​​Vi holder tre Fremtidslaboratorier med temaet medarbejdere og ledelse:

​​Onsdag den 29. marts kl. 12.30- 13.30, Testhuset, foran opgang 5, Blegdamsvej

Torsdag den 30. marts 09.30 – 10.30, Testhuset, foran opgang 5, Blegdamsvej

Torsdag den 30. marts kl. 12.30-13.30, Auditorie A, indgang 3, Glostrup


​Medarbejdere og ledelse

I dette fremtidslaboratorie besøger vi udviklingstendenser, der har betydning for, hvordan det vil være at være medarbejder i fremtidens sundhedsvæsen og på Rigshospitalet. Vi drøfter også, hvad fremtidens medarbejdere forventer af Rigshospitalet som arbejdsplads. Det omfatter blandt andet dialog om fremtidens ledelsesformer, og hvad fremtidens ledelse må forventes at kunne skabe og levere, for at medarbejderne ønsker at være en del af fremtidens Rigshospital. 

Du kan møde​

Udviklingstendenserne præsenteres af Troels Møller Grosen eller Michael Daugbjerg fra Implement Consulting Group. 

 

Michael Daugbjerg​
Partner i Implement Consulting Group 


Partner i Implement Consulting Group


Onsdag den 29. marts kl. 12.30 – 13.30, Rigshospitalet, Blegdamsvej

Case ved funktionschef Anita Madsen, Den Regionale Sterilcentral og souschef Nicoai Eriksen, Transport og Logistikafdelingen.

Hør hvordan Servicecenteret gerne vil gå fremtiden i møde ved at sætte fokus på:

Brug af transparente data til at sikre udvikling, så medarbejderne oplever, at registrering af data fører til ændringer og optimalt, at ændringerne betyder mere optimal brug af medarbejderressourcer.

Hvad kræver det af arbejdspladsen at rekruttere og tilknytte medarbejdere i en tid, hvor medarbejderne har en høj forventning om, at arbejdspladsen er fleksibel og tilpasser sig den enkeltes behov, ønsker og hjemlige forhold.

Hvordan robotter og flere systemer kan bidrage til en nemmere hverdag, men samtidig kan opleves komplekse og svært at forstå og navigere i – og hvordan arbejdspladsen kan hjælpe med at klæde medarbejderne på til opgaven


Vært: Centerdirektør Lars Buhl, ServicecentretTorsdag den 30. marts kl. 9.30 – 10.30, Rigshospitalet, Blegdamsvej

Case:

Afdeling for Hjertesygdomme har fokus på initiativer der skal bære afdelingen mod at blive en bæredygtig og moderne arbejdsplads med en dynamisk kultur, hvor organisationen og personalet i fællesskab arbejder for, at medarbejdernes kompetencer til enhver tid matcher patientens behov.

Afdelingens initiativer

  • PersonaleLab
  • Medarbejdersurvey
  • Off-boarding samtaler
  • Rotationsstillinger 


Vært: Centervicedirektør Inge-Lise Knøfler, HjertecentretTorsdag den 30. marts kl. 12.30-13.30, Rigshospitalet, Glostrup

Case ved: chefbioanalytiker Majbritt Wagner-Eckert, Afdeling for Patologi.

Hør, hvordan Afdeling for Patologi går fremtiden i møde ved at hjemtage laboratorieopgaver fra speciallægepraksis og sætte fokus på:

At frisætte arbejdstiden, så medarbejderne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres hele liv.

At inddrage nye udviklingsmuligheder for bioanalytikergruppen.

At introducere Medledelse når opgaverne skal planlægges og udføres.


Vært: Lene Ørnstrup, centervicedirektør, Diagnostisk Center

Streaming


 Program Fremtidsdage

Redaktør