Strategikort

​​Strategikortet samler mål, indsatser og kernefortælling for Rigshospitalet.


Se strategikortet i fuld format (pdf, åbner i ny fane)

Kernefortælling

Øverst i venstre hjørne finder du Rigshospitalets kernefortælling: Hele Danmarks Rigshospital. Kernefortællingen formidler Rigshospitalets identitet og strategiske pejlemærker. Klinikledelserne har sammen med direktion, centerledelser og koordinerende professorer omsat kernefortællingen til otte teser, som er den samlede ledelseskreds’ bud på, hvor der skal sættes ind, hvis vi skal løse udfordringerne i det danske sundhedsvæsen. 

Politiske målsætninger

Umiddelbart under kernefortællingen finder du Region Hovedstadens politiske målsætninger. De er vedtaget af Regionsrådet og sætter retningen for den samlede udvikling af Region Hovedstaden:
 • Patienternes situation styrer forløbet
 • Høj faglig kvalitet
 • Ekspansive vidensmiljøer
 • Grøn og innovativ metropol

Must-win-battles

De syv stjerner under de politiske målsætninger er Rigshospitalets must-win-battles i 2018. Must-win-battlerne er forretningskritiske områder, hvor vi i dag ikke lever op til de forventninger omverdenen og vi selv berettiget har. Altså områder, hvor der akut er behov for, at det samlede Rigshospital prioriterer at få løst problemerne. Ikke alle er lige lette at løse – og ikke alle lader sig løse i 2018, men alle syv områder har maksimalt ledelsesmæssigt fokus i 2018:
 • Overholde udredningsretten
 • Overholde kræftpakker
 • Begrænse aflysninger
 • Fælles program for intensiv behandling
 • Sikre sårbare funktioner
 • Personlig medicin
 • Mere anvendelig sundhedsplatform

Strategiske indsatsområder

De orange og gule bjælker i nedre venstre hjørne af strategikortet er Rigshospitalets strategiske indsatsområder . De orange indsatsområder er fællesregionale, hvor vi som Rigshospital bidrager ind i Region Hovedstadens overordnede strategiske prioriteringer. De gule er lokale indsatsområder på Rigshospitalet. Hvor must-win-battlerne har et helt kort – og ”sub-akut” – fokus, har de strategiske indsatsområder et flerårigt fokus:
 • Fælles om styrket forskning
 • Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer
 • Bedre behandling med Sundhedsplatformen
 • Fremtidens hospital
 • Den patientansvarlige læge
 • I front med nationalt kvalitetsprogram
 • Styrke højtspecialiserede funktioner 

Driftsmål

I strategikortets højre hjørne finder du Rigshospitalets driftsmål. Disse mål er politisk vedtaget og gælder alle hospitaler i Region Hovedstaden. Målene fungerer som en slags instrumentbræt for, hvordan sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden fungerer. Hvis alle driftsmål er i grønt fungerer driften. Hvis de er gule eller røde er der behov for ledelsesmæssigt fokus på at få driften til at køre. 

Værdier 

Nederst på strategikortet finder de fire fælles værdier i Region Hovedstaden. Værdierne udgør fundamentet for alle ansattes adfærd og opgaveløsning. Redaktør