Strategikort

Rigshospitalets mål for de fem fællesregionale fokusområder 2020-2021

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden, hvor regionsrådet har vedtaget fem fokusområder, som vi alle skal arbejde efter. På Rigshospitalet er de fem fokusområder omsat til strategiske mål, som beskriver det strategiske fokus og overordnede prioritering på hospitalet i 2020-2021.


Fremtidens Rigshospital

 • Visions- og masterplan
 • Effektiviseringer til gavn for patienterne 
 • Stærk innovationskultur baseret på Innovation+
Digitalisering

 • Kunstig intelligens som redskab til bedre behandling og forskning
 • Digital understøttelse af patientforløb

Patientrettigheder

 • Værdibaseret sundhed mhp. omlægning og prioritering 
 • Rigshospitalet som den menneskelige spydspids 


Nærhed og sammenhæng

 • Partnerskaber til gavn for patienterne, behandling, forskning og uddannelse
 • Videncentre mhp. øget støtte til kommuner, praksis og andre hospitalerBørnenes Rigshospital

 • Konvention for behandling af børn, unge og gravide
 • Børn som pårørende
 • BørneRiget


Redaktør