Strategikort

Rigshospitalets mål for de fem fællesregionale fokusområder 2020-2021


Fremtidens Rigshospital

 • Visions- og masterplan
 • Forskningstyngde i alle kliniske styrkepositioner
 • Effektiviseringer for at frigøre ressourcer


Digitalisering

 • Kunstig intelligens som redskab til bedre behandling og forskning
 • Digital understøttelse af patientforløb
Patientrettigheder

 • Værdibaseret sundhed mhp. omlægning og prioritering
 • Fælles beslutningstagen med patienten 


Nærhed og sammenhæng

 • Partnerskaber til gavn for patienterne, behandling, forskning og uddannelse
 • Videncentre mhp. støtte til kommuner og praksis
 • Alle ambulante patienter har ét samlet patientforløbBørnenes Rigshospital

 • Rigshospitalets børnebehandlingskonvention
 • Børn som pårørende  
 • BørneRiget
Redaktør