Kernefortælling

Hele Danmarks højt specialiserede hospital

Rigshospitalet er hele Danmarks højt specialiserede hospital med behandling, forskning og uddannelse på internationalt niveau. Rigshospitalets særlige ekspertise sikrer, at alle patienter - uanset hvor sjælden eller kompliceret deres sygdom er – har et behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for landets grænser.

Nye behandlinger og forskningsresultater skal komme hele landet til gode, og vi deltager aktivt i videndeling med kolleger regionalt, nationalt og internationalt.

Vi prioriterer det fælles ansvar med kollegerne i praksis, kommuner og andre hospitaler. Sammen skaber vi et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Målet er, at den enkelte patient er inddraget i beslutninger om deres patientforløb, og at de oplever tryghed, høj kvalitet og effekt.Redaktør