Hele Danmarks Rigshospital

​​Rigshospitalets kernefortælling er at være Hele Danmarks højtspecialiserede hospital.
Direktion og centerledelser formulerede i 2016 en ny fortælling, som samler og formidler Rigshospitalets identitet og strategiske pejlemærker:
Hele Danmarks Rigshospital
Rigshospitalet er hele Danmarks højt specialiserede hospital.  Vi tager ansvaret for at sikre, at alle patienter får den højt specialiserede diagnostik, behandling og pleje, som de har behov for og ønsker. Sammen med vores kolleger sikrer vi, at alle forløb tager udgangspunkt i patientens livssituation og er af høj sundhedsfaglig kvalitet - både før, under og efter mødet med Rigshospitalet.

Specialisering, uddannelse og forskning er en forudsætning for, at alle borgere – også i fremtiden - har adgang til de behandlinger, der giver størst mulighed for overlevelse og livskvalitet. Nye behandlinger og forskningsresultater på Rigshospitalet skal komme hele landet til gode, og vi deltager aktivt i videndeling med kolleger overalt nationalt og internationalt. 

 I fællesskab med andre skaber vi et stærkt sundhedsvæsen.
Kernefortællingen bygger på den præmis, at Rigshospitalet qua sin særlige position i samfundet bør, kan og vil bidrage til at løse de udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor. 

Vi skal præge den faglige og sundhedspolitiske dagsorden og debat, så patienter, samarbejdspartnere og den brede offentlighed ser og oplever, at Rigshospitalet skaber værdi ved at bidrage til løsningen af vores fælles udfordringer. Ved at være hele Danmarks Rigshospital.Redaktør