Copenhagen Science City

Rigshospitalet er en del af Copenhagen Science City, hvor erhverv og vidensinstitutioner frit kan skabe, dele og udnytte viden.
Som en del af Københavns universitetshospital deltager Rigshospitalet i forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau og fungerer samtidig også som uddannelsessted for mange tusinde sundhedsfaglige studerende, både præ- og postgraduat. Rigshospitalet er sammen med Københavns Universitet, Panum og Professionshøjskolen Metropol derfor en naturlig del af Copenhagen Science City.
 
Copenhagen Science City arbejder for et tæt og uformelt samarbejde med både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Samarbejdet giver virksomheder let adgang til at knytte kontakter til forskere, studerende og områdets øvrige virksomheder.

Læs mere om, hvad Copenhagen Science City har at byde på.


Redaktør