Stabe

Hospitalets direktion serviceres administrativt af tre stabe.

​​​

Stabene fungerer som en enhedsadministration, der overordnet skal understøtte hospitalets drift​ og:

  • Løbende forbedring af hospitalets kerneydelser og service
  • Hurtig og sikker implementering af de centrale sundhedsmyndigheders og regionsrådets beslutninger og strategier
  • God kommunikation både internt og med omverdenen
  • Hurtige og klare beslutningsgrundlag for ledelsessystemet​

De 3 stabe
Redaktør