Nøgletal

Udvalgte nøgletal for 2019, fx antal udskrivninger, ambulante besøg, sengedage, mm.​​

​​​​Dækker begge Rigshospitalets matrikler, Blegdamsvej og Glostrup.

Indlagte patienter (forløb)
82.168
Fysisk fremmøde (ikke indlagt)
1.2​47.450
Virtuelle kontakter (telefon-, email-, videokonsultationer) 250.918
Operationer70.846
Fødsler
5.685
​Sengedage346.268
Gennemsnitlig liggetid, dage4,5 
Unikke patienter
​369.778
Antal normerede senge, inkl. patienthotel
1.182
Redaktør