Nøgletal

Udvalgte nøgletal for 2020, fx antal udskrivninger, ambulante besøg, sengedage, mm.​​

​​​​Dækker begge Rigshospitalets matrikler, Blegdamsvej og Glostrup.

Indlagte patienter (forløb)
77.946
Fysisk fremmøde (ikke indlagt)
1.131.040
Virtuelle kontakter (telefon-, email-, videokonsultationer) 382.621
Operationer67.760
Fødsler
5.668
​Sengedage350.557
Gennemsnitlig liggetid, dage4,74
Unikke patienter
​357.123
Antal normerede senge, inkl. patienthotel

1.182
Redaktør