Mødefora

​Der er nedsat tre overordnede råd på Rigshospitalet – et for hvert af hospitalets ”tre ben”: Behandling, forskning og uddannelse. Rådene har hver et direktionsmedlem som formand. Under rådene fungerer en vifte af udvalg, arbejdsgrupper, sprintgrupper og netværksgrupper.

Det Kliniske Kvalitets- og Patientsikkerhedsråd

Rigshospitalets Kliniske Kvalitets- og Patientsikkerhedsråd er hospitalets overordnede og koordinerende mødeforum for klinisk kvalitet og patientsikkerhed. Rådet mødes månedligt og sikrer vedvarende ledelsesmæssig og strategisk fokus på, at hospitalets kliniske kvalitet og patientsikkerhed er af højeste faglige standard samt lever op til lovgivningens krav og omverdenens berettigede forventninger. 

Rigshospitalets Forskningsråd

Rigshospitalets Forskningsråd er hospitalets overordnede og koordinerende mødeforum på forskningsområdet. Rådet mødes hver anden måned og sikrer vedvarende ledelsesmæssig og strategisk fokus på:
  • At alle Rigshospitalets specialer og fagområder producerer og offentliggør forskning af høj international kvalitet
  • At Rigshospitalet fastholder et internationalt højt niveau indenfor klinisk forskning og translationel medicin
  • At Rigshospitalets forskere understøttes af en veludviklet infrastruktur

Rigshospitalets Uddannelsesråd

Rigshospitalets Uddannelsesråd er hospitalets overordnede og koordinerende møde-forum for det præ-, post-, og tværprofessionelle uddannelsesområde. Rådet mødes månedligt og sikrer vedvarende strategisk og ledelsesmæssig fokus på:
  • De formelle, monofaglige forpligtelser og indsatser ift. de præ- og postgraduate uddannelser på Rigshospitalet 
  • De kultur- og patientrelaterede indsatser, der har til formål at kompetenceudvikle og videreuddanne hospitalets ansatte

Redaktør