Direktion

Rigshospitalet ledes af en direktion, der er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed inden for patientbehandling, sundhedsforskning og uddannelse af sundhedsfaglige eksperter. 

Direktionen består af
​Ansvarsområder​
 • Økonomi og aktivitet
 • Kommunikation
 • Vision, strategi, governance
 • Ledelsesudvikling
 • Fremtidens Rigshospital
 • Patientinddragelse
 • Forskning 
 • Internationalt samarbejde 
 • Patientsikkerhed og kvalitet
 • Samarbejde med andre regioner
 • Grønland og Færøerne
Mødefora
 • Kvalitetsråd (RH)
 • Forskningsråd (RH)
 • Kontaktudvalg (RH)
 • Strategisk Forskningsråd (regionalt)
 • Advisory Board for forskerstøtte 
 • Life Science Rådet​
 • VMU
 • RMU
 • Marys – HBSG
 • Copenhagen Science City 
 • GCHSP 
 • KUH's bestyrelse
 • Nationalt forum for børnekræft
 • Styregruppe for RIS/PACS
 • CEJ - Strategisk Styregruppe​Ansvarsområder
 • Arealplanlægning og renovering
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Tværsektorielt samarbejde 
 • Forskning (MVU), herunder UCSF
 • Rigshospitalets fonde
 • Sundhedsfaglige klager
 • Uddannelse
 • Kunst og kultur 
Mødefora
 • Trivelsudvalget (RH)
 • Uddannelsesråd (RH)
 • Tværsektoriel Styregruppe
 • Sundhedsklynge Byen
 • Sundhedsklynge Syd
 • Demenshaven - Styregruppe
 • Styregruppe - region og KP
 • Rådet for Center for Kliniske- Retningslinjer
 • Nationalt Videncenter for Demens
 • Regionens uddannelsesfaglige råd
 • Strategisk Forum for Uddannelse og HR​​Ansvarsområder
 • Speciale- og hospitalsplanlægning
 • Kritiske højt specialiserede funktioner
Mødefora
 • Udvalg for Robotkirurgi (RH)
 • Regionens robotkirurgiske gruppe
 • Kræftplanstyregruppe
 • Baggrundsgruppe for specialeplan
 • Organisering af sjældne sygdomme
 • Styregruppe for DCPT​

Vakant.
Ansvarsområder 
 • It (minus data og SP)
 • Lægelig uddannelse 
 • Praksis
 • Maksimale ventetider
 • Kræftpakker 
 • Udrednings- og behandlingsret 
Mødefora
 • IT-driftsdomæne 
 • SFR Lungemedicin*
 • Udvalget for Lægelig videreuddannelse (RH)
 • Task Force for dimensionering af speciallæger ​
 • Råd for Lægers Videreuddannelse ØST
 • Styregruppe for DCCC​Ansvarsområder
 • Innovation 
 • Partnerskaber, herunder DTU
 • Kommercielle Partnerskaber
 • Beredskab 
 • HR- og personaleområdet
 • Vagtplanlægning
Mødefora
 • Innovationsråd (RH)
 • Beredskabsudvalg (RH)
 • Styregruppe for Ward 
 • SFR ØNH Audiologi
 • Trykkammerprojektet - Følgegruppe 
 • Beta Health – Styregruppe
 • Innovation Board
 • Biomedical Design (NNF) - Styregruppe
 • Gruppe ang. KUs sundhedsvidenskabelige fakultets dyreforsøgsafdeling​Ansvarsområder
 • Kønsidentitet
 • Apparatur
 • Nye behandlinger
Mødefora
 • Ledelsesforum for Kønsidentitet (RH)
 • Apparaturudvalg (RH)
 • Fødetaskforce
 • Marys - Politisk følgegruppe
 • Marys - Projektstyregruppe (RH)
 • Marys – BYG​Ansvarsområder
 • Medicinområdet
 • Data, herunder dataadgangsansvarlig for Rigshospitalet 
 • PICU
Mødefora
 • Medicinudvalg (RH)
 • Regional Lægemiddelkomité
 • Tværregionalt Medicinforum
 • Behandlingsrådet
 • Tværregionalt Behandlingsforum​
 • Trial Nation
 • DS
 • DSØ
 • BEC - HBSG
 • BEC - Politisk følgegruppe
 • BEC - aktivitet og økonomi
 • Task Force for rationel medicinanvendelse på hospitalerne​Ansvarsområder
 • Sterilcentralerne
 • Patientservice, herunder serviceklager
 • CEJ - SLA, drift og vedligehold
 • Grøn omstilling​
Mødefora
 • Den Regionale Sterilcentral - styregruppe


​​Kontak​​t direktionen

Direktionen
Afsnit 1141
Blegdamsvej 9​
2100 København Ø​

 
Besøgsadresse: Esther Møllers Vej 1​​​​, 4. sal​
Telefon: 35 45 35 45​​

​​
 

Redaktør