​​​​​​

Organisation

Rigshospitalet er Danmarks internationale hospital, som tilbyder højtspecialiseret behandling af borgere i Danmark, Færøerne og Grønland. Vi er landets største hospital, hvor de ypperste eksperter og forskere sikrer, at hospitalet i sin behandling, forskning og uddannelse kan måle sig med de bedste i Europa. Rigshospitalet er organiseret i syv centre og ledet af en direktion. ​

​Direktion

Rigshospitalet ledes af en direktion, der over for Region Hovedstaden er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed.​ 

Stabe

Hospitalets direktion serviceres administrativt af fire stabe.​

Organisationsdiagram

Se Rigshospitalets organisationsdiagram​.

Nøgletal

Udvalgte nøgletal, fx antal ambulante besøg, operationer, sengedage, mm.​

Mødefora

​Der er nedsat tre overordnede råd på Rigshospitalet – et for hvert af hospitalets ”tre ben”: Behandling, forskning og uddannelse. 

Historie

Rigshospitalet har en lang og spændende historie bag sig. Her kan du læse nærmere om de to matriklers historie, Blegdamsvej og Glostrup.​​
​​

Strategiske samarbejder

Rigshospitalet er en del af Copenhagen Science City, hvor erhverv og vidensinstitutioner frit kan skabe, dele og udnytte viden.​​​