Vi flytter ind i Rigshospitalets Nordfløj

Den 14. og 20. september 2020 flytter en række af Rigshospitalets afdelinger ind i den nye Nordfløj i opgang 6, 7 og 8 på Inge Lehmanns Vej. Bygningen er allerede taget i brug til røntgen og skanning samt til behandling af ortopædkirurgiske og plastikkirurgiske lidelser eller brandsår. Herunder kan du læse om Nordfløjen og se en liste over afsnit, der flytter i efteråret


Nordfløjen er formet som et zig-zag med en lang gang på tværs, så man hurtigt kan komme fra a til b uden gennemgang i områder med patienter.

Praktisk information

​Når du møder i Nordfløjen efter d. 14. september skal du tjekke ind i forhallen ved opgang 6 eller 7 på Inge Lehmanns Vej. Tjek ind med dit sundhedskort på standerne eller henvend dig i Informationen.

Nordfløjen er ligesom resten af hospitalet på Blegdamsvej opdelt i afsnit. En afdeling kan være placeret på ét eller flere afsnit. Hvert afsnit har et 4-cifret nummer, som angiver den præcise opgang, etage og sektion. 

Afsnit 7036 ligger eksempelvis i: 
       7          -      03        -        6
Opgang    -    etage    -    sektion


Find vej til Nordfløjens opgang 6, 7 og 8 på oversigtskortet.

Kort om Nordfløjen

Nordfløjen er Rigshospitalets nye behandlingsbygning på 65.200 m2 fra kælder til 7. etage. Her åbner 209 sengestuer - heraf 196 enestuer med eget bad og toilet, 20 intensivstuer (enestuer), 33 operationsstuer samt en ny stor forhal med café og reception. I forhallen kan patienterne tjekke ind via et nyt tjek-ind system, der giver større frihed til at bruge eventuel ventetid bedst muligt.

Bygningen er indrettet med fokus på helende arkitektur for patienterne. Dagslyset har gode muligheder for at trænge ind og lyse lokalerne op, akustikken er støjbegrænsende og rolig, mens enestuerne tilbyder gode personlige forhold. Derudover sætter kunsten sit tydelige aftryk, hvor adskillige kunstværker og dekorationer præger omgivelserne og skaber flotte, udtryksfulde rammer for patienter og pårørende såvel som for personalet.

Afsnit, som flytter i Nordfløjen

​Afsnitsnavne
​Afsnitsnummer
Røntgen og Skanning
​2021
Røntgen og Skanning 
​2022
Røntgen og Skanning 
​2023
Røntgen og Skanning 
3024
Røntgen og Skanning 
4123
​Klinisk Biokemi
​3011
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit
​3162
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit
​3161
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit
​2164
​Ortopædkirurgisk operationsafsnit
​3033
​Ortopædkirurgisk ambulatorium
​3004
​Opvågningsafsnit
​3071
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, ambulatorium
​3004
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, operationsafsnit
​3031
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, sengeafsnit
​2103
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, sengeafsnit
​2104
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, sengeafsnit
​3101
​Plastikkirurgi og brandsårsbehandling, sengeafsnit
​3102
​Plastikkirurgi læbe-gane operationsafsnit
​3031
​Tand- mund- kæbekirurgisk, operationsafsnit
​3031
​Tand- mund- kæbekirurgisk, sengeafsnit
​3073
​Tand- mund- kæbekirurgisk, sengeafsnit
​3074
​Øre-næse-halskirurgisk, operationsafsnit
​2073
​Øre-næse-halskirurgisk, sengeafsnit
​3072
​Øre-næse-halskirurgisk, sengeafsnit
​3074
​Øre-næse-halskirurgisk, ambulatorium
​2071
​Opvågning/dagkirurgi
​3071
​Øre-næse-halskirurgisk, sengeafsnit
​Gentofte 3, 1.sal
​Øjenklinikken, ambulatorium
​2061
​Øjenklinikken, operationsafsnit
​2063
​Anæstesi/operation
​4231
​Afdeling for Ergo- og Fysioterapi
​4401
​Operationsgang
​3033
​Opvågningsafsnit
​NYT
​Perioperativt Afsnit
​NYT
​Neurointensiv
​2093
​Neuroanæstesiologisk operationsafsnit
​3041
​Neuroanæstesiologisk operationsafsnit
​3042
​Neurologisk klinik, sengeafsnit
​2094
​Neurologisk klinik, sengeafsnit (EMU)
​2094
​Neurologisk klinik, sengeafsnit
​2083
​Neurovaskulært ambulatorium
​NYT
​SPECT Laboratorium
​2081
​IVIG Ambulatorium
​NYT
​Neurokirurgisk sengeafsnit
​3093
​Neurokirurgisk sengeafsnit
​3094


Redaktør