Levering af varer

Leverancer som skal modtages i Varemodtagelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Afsnitsnavn og personnavn. Gaver og private pakker må ikke bestilles til levering i varemodtagelsen.


Varemodtagelsen - Rigshospitalet Blegdamsvej

Edel Sauntes Alle 14 
2100 København Ø

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 6.00-15.00
Personlig henvendelse mulig.

Kontakt

Telefon: 35 45 32 92
Mail: logistikteamet.rigshospitalet@regionh.dk

 • Varemodtagelsen under Klinisk Forsyning og Logistik tager imod alle leverancer til hospitalet, dog ikke it-udstyr og private pakker til personalet.
 • I forbindelse med modtagelsen foretages en kontrol af, om pakken er til et afsnit på hospitalet.
 • Når vi overfor leverandøren/distributøren kvitterer for pakkerne, kvitterer vi kun for modtagelsen af pakken, men ikke for om pakkens tilstand er i orden. 
 • Pakker som modtages i ringe tilstand, leveres hurtigt til modtageren, som så kan tage stilling til eventuel reklamation
 • Pakker bringes videre ud til modtageren på de faste leveringsdage, som følger leveringsdage fra regionslageret.
 • Hvis afsnittet bestiller varer til hastelevering, skal det leveres udenom varemodtagelsen, hvis det ønskes.
 • Ved modtagelse af køle-/frostvarer tages stilling til, hvornår de kan bringes ud samme dag.
 • Værdipakker bestilles til direkte levering udenom varemodtagelsen.

Varemodtagelsen - Rigshospitalet Glostrup

Valdemar Hansens Vej 4
2600 Glostrup

Åbningstider

Alle hverdage kl. 7.15-14.45
Personlig henvendelse mulig.

Kontakt 

Telefon: 38 63 23 50


 • Varemodtagelsen under Klinisk Forsyning og Logistik tager imod alle leverancer til hospitalet, dog ikke it-udstyr og private pakker til personalet.
 • I forbindelse med modtagelsen foretages en kontrol af, om pakken er til et afsnit på hospitalet.
 • Når vi overfor leverandøren/distributøren kvitterer for pakkerne, kvitterer vi kun for modtagelsen af pakken, men ikke for om pakkens tilstand er i orden. 
 • Pakker som modtages i ringe tilstand, leveres hurtigt til modtageren, som så kan tage stilling til eventuel reklamation
 • Pakker bringes videre ud til modtageren på de faste leveringsdage, som følger leveringsdage fra regionslageret.
 • Hasteleveringer afsnittet selv har bestilt, køres med ud til afsnittet på de faste leveringsdage. Ved hasteleveringer i Varemodtagelsen på øvrige ugedage, er det afsnittets ansvar selv at afhente det i Varemodtagelsen.
 • Ved modtagelse af køle-/frostvarer tages stilling til, hvornår de kan bringes ud samme dag.
 • Værdipakker bestilles til direkte levering udenom varemodtagelsen. 
 • Vi leverer medicin direkte efter levering fra Regionsapoteket. Ved leveringen kvitteres for antallet af medicinkasser af en medarbejder fra afsnittet. Tomme medicinkasser og returmedicin lagt i plomberede medicinkasser, placeres i medicinrummet eller ved post-ud kurven, og tages med retur ved næste levering.
 • Varemodtagelsen afhenter gerne kasser med donationsvarer/ulandskasser.
Redaktør