Indkøb på Rigshospitalet

​Læs om vores indkøbspolitik og hvordan indkøb er organiseret på Rigshospitalet.

Alle indkøb skal ske i henhold til Region Hovedstadens indkøbspolitik, hvilket indebærer overholdelse af gældende aktuel lovgivning og aktuelle retningslinjer, således at al indkøb sker med respekt for de økonomiske midler der er til rådighed.

Region Hovedstaden indgår samhandelsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører.

Alt indkøb foregår i tæt samarbejde med fagspecialister, og det enkelte center på Rigshospitalet står for de daglige indkøb i forhold til alle indgåede aftaler og budgetter.

For Rigshospitalets vedkommende er Indkøbssupport koordineringsenhed. Indkøbssupport vejleder Rigshospitalets ansatte if. kontakt til leverandører, regionen, tilbudsmodtagelse, aftaleindgåelser, og udbud.

Indkøbssupport kan kontaktes ved at skrive til e-mail indkoeb.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør