Indbetalinger

​​​​​​

Såfremt der modtages en faktura fra Rigshopitalets debitorafdeling skal følgende bankforbindelse fremgå og anvendes ved indbetaling:

Danske Bank
Reg.nr. 3100
Konto 3100271478
IBAN nr. DK6630003100271478
Swift/ BIC : DABADKKK
Med angivelse af faktura nr. som reference.


Direkte indbetalinger af tilskud skal ske til:

Beløb i Danske Kroner og anden valuta (ikke EURO)
Danske Bank
Reg.nr. 3100
Konto 3100130815
IBAN nr. DK2930003100130815
SWIFT kode: DABADKKK
Reference der skal oplyses: Forskningskontonummer/tilskudsmodtager.​

Beløb i EURO
Danske Bank
Reg.nr. 3100
Konto 3100333724
IBAN nr. 4630003100333724
SWIFT kode: DABADKKK
Reference der skal oplyses: Forskningskontonummer/tilskudsmodtager.


Indberetning af tilskud til SKAT

I forbindelse med indberetning af ydede tilskud til SKAT bedes følgende SE-nr. benyttet: 34 17 70 58.

Ved udenlandske kontakter/fakturering

Her benyttes Rigshospitalets VAT No. 29 76 57 90.


Redaktør