Offentlig-privat partnerskab

​To nye offentlig-private partnerskaber (OPP) på Rigshospitalet - Glostrup vil fremtidssikre og skabe en stor energibesparelse for hospitalet. De to projekter er endnu et skridt på vejen mod et grønnere hospital.

​​​​​​​​​​Foto: Ty Stange

Rigshospitalet - Glostrup udbød i 2014 to OPP-projekter. Det første OPP-projekt skal etablere nye anlæg for køling, el-distribution og nødstrøm, det andet er et affalds- og spildevandsrensningsanlæg. Opførelsesbudgettet er på henholdsvis 59 millioner på det nye anlæg for køling, el-distribution og nødstrøm og 51 millioner på affalds- og spildevandsrensningsanlæg.


Projekterne har tilknyttet flere dygtige rådgivere, hvis opgave det er at få det bedst mulige produkt til at blive til virkelighed inden for de givne rammer. Begge projekter har forventet byggestart i 2016.

Hvad er offentlig-privat partnerskaber (OPP)? 
Et offentlig-privat partnerskab går ud på, at offentlige og private aktører går sammen for at bygge eksempelvis skoler og hospitaler. Der er flere fordele for begge parter i et sådant partnerskab. 

I et klassisk OPP-projekt er det den private investor, der låner og investerer opførelsessummen til bygningen eller anlægget, der skal bygges. Når byggeriet står færdig varetager den private investor den daglige drift og al vedligeholdelse ved anlægget i mellem 15 og 30 år, alt efter kontrakten. I den periode betaler den offentlige myndighed for ydelserne til drift og vedligeholdelse og ligeledes indbetalinger til opførelsessummen.

Da den private investor de første mange år selv skal vedligeholde og drifte byggeriet, er der et stort incitament til at bygge på en måde, så den fremtidige drift og vedligeholdelse bliver økonomisk hensigtsmæssig. Når kontrakten udløber overtager den offentlige myndighed ejerskab og den videre varetagelse af bygningen eller anlægget. 


Redaktør