Plads til pårørende i Neurorehabiliteringshuset

Gode fysiske rammer for pårørende i Neurorehabiliteringshuset, Rigshospitalet – Glostrup 

VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi og hjælpemidler har sat fokus på pårørende i efteråret 2015 i samarbejde med Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade og Rigs​hospitalets byggeafdeling. Formålet har været at afdække, hvordan man kan understøtte de pårørendes tilstedeværelse i det fremtidige Neurorehabiliteringshus (N-hus) ved at skabe gode fysiske rammer, der understøtter deres aktiviteter på afdelingen. De pårørende er ofte til stede på afdelingen mange timer dagligt gennem en længere periode. Derfor skal N-huset indrettes til såvel patienter og personale som til pårørende. 

På baggrund af pårørendes egne ønsker og differentierede behov har VihTek udarbejdet et katalog med inspiration til indretningen af N-huset. Her skitseres 75 konkrete forslag til indretningselementer og andre tiltag, der kan støtte pårørende. En konklusion af projektet er blandt andet, at fleksibilitet, hjemlighed og intuitiv kommunikation skal være gennemgående for indretningen af N-huset, og at rammerne både skal kunne understøtte privatliv og mødet med andre pårørende. 

Konklusionerne vil være relevante for pårørende til andre patienter og i andre hospitalsbyggerier end ved Rigshospitalet – Glostrup.

VihTek samarbejder fortsat med Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade og Byggeafdelingen om udvikling af nogle af de konkrete forslag. 

Se og download kataloget på VihTeks hjemmeside.


Redaktør