Nyt neurorehabiliteringshus på vej til Glostrup Hospital

​103 rummelige patientstuer og unikke rammer for højt specialiseret genoptræning kom tirsdag aften et skridt nærmere virkeligheden. Regionsrådet i Region Hovedstaden har bevilget midler til at begynde projekteringen af nyt, moderne og bæredygtigt byggeri på Glostrup Hospital.

​Hovedstadens neurorehabilitering skal samles på Glostrup Hospital. Politikerne i Region Hovedstaden besluttede på et møde 20. september at bevilge 5,3 millioner kroner til at begynde projekteringen af et nyt neurorehabiliteringshus samt et parkeringshus med indbygning af hospitalets køleanlæg.

Prisen for det samlede nybyggeri er estimeret til ca. 670 millioner kr. og skal bl.a. sikre unikke rammer for behandling af nogle helt specielle grupper af patienter med svære sygdomme – fx skader på rygmarven eller hjerneskader.

- Det ny byggeri vil skabe enestående rammer for genoptræning med nye teknologier, forskning og udvikling samt samarbejde på tværs af fag og sektorer. Med bevillingen fra regionsrådet er vi nu endnu et glædeligt skridt videre mod, at det bliver til virkelighed, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.​

Neurorehabiliteringsbygningen får 103 enestuer, der skal sikre patienterne plads til genoptræning, plads på deres stuer og plads til, at de pårørende kan være omkring dem. I dag er størstedelen af denne gruppe patienter fysisk placeret på Klinik for Rygmarvsskade i Hornbæk og på Afdelingen for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade på Hvidovre Hospital.

Brugerne vigtige for planlægningen

Planlægningen af selve byggeriet kan nu fortsætte. Udformningen af byggeriet skal konkretiseres gennem bl.a. valg af rådgivere, udbudsprocesser og inddragelse af de kommende brugere af neurorehabiliteringshuset. Selve ibrugtagningen af bygningen forventes at ske i 2017/2018.

- Vi lægger stor vægt på at inddrage brugernes erfaringer og viden, så de fysiske rammer langt ud i fremtiden danner grundlag for den bedste neurorehabilitering for patienter, pårørende og medarbejdere, siger Klaus Lunding.

Parkeringshus første skridt

​Som en del af nybyggeriet opføres et parkeringshus på den vestligste af hospitalets nuværende parkeringspladser. Parkeringshuset skal samtidig huse hospitalets kølecentral, som det vil være nødvendigt at flytte fra dens ​nuværende placering for at få plads til nybyggeriet og for at udnytte hospitalets arealer effektivt. Byggeperioden for parkeringshuset forventes at være i 2013.


Redaktør