Glostrup Hospital får rundt og grønt parkeringshus

​​Entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S er udvalgt som totalentreprenør til opførelsen af det nye parkeringshus på Glostrup Hospital. Beplantede facader og runde former kommer til at præge det markante nye byggeri.
​​I efteråret 2014 kommer de første biler til at køre ind i et nyt, grønt parkeringshus ved Glostrup Hospital. Det bliver opført af entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S, der var blandt de fem udvalgte totalentreprenører, som blev inviteret til at komme med et tilbud på det nye parkeringshus. De fem tilbud er blevet vurderet af projektorganisationen på Glostrup Hospital i samarbejde med BASCON som udbudsrådgiver og Rambøll som bygherrerådgiver ud fra parametre som fx økonomi, arkitek​tur, funktionalitet og bæredygtighed.  ​

​Det nye parkeringshus bliver opført, på det der i dag er hospitalets fjerneste parkeringsareal.

"Vi er meget imponerede over den kreative og seriøse indsats, de bydende har lagt for dagen, i bestræ​belserne på at leve op til de mange krav i udbuddet. Det var utrolig tæt løb, og vi er helt sikre på, at det vindende projekt vil imødekomme hospitalets ønsker og behov," fortæller drifts- og projektchef Morten Christiansson.

Ud over E. Pihl & Søn A/S består vinder-teamet af Christensen & Co Arkitekter A/S som arkitektrådgiver og Grontmij A/S som ingeniørrådgiver.

Et grønt og bæredygtigt parkeringshus

Det nye parkeringshus bliver lidt af et særsyn på de danske breddegrader. Det får nemlig en beplantet facadevæg. Hospitalet stillede fra start krav om, at halvdelen af facaden skulle være beplantet, og det vindende projekt spiller smukt sammen med den eksisterende træbeplantning i området.

"Vi har lagt stor vægt på bæredygtighed. Derfor bliver det nye parkeringshus blandt andet konstrueret så energiforbruget bliver reduceret kraftigt, og miljøbelastningen fra materialer bliver minimal," siger Morten Christiansson.

​Parkering til fremtidens hospital

Parkeringshuset bliver opført, på det der i dag er hospitalets fjerneste parkeringsareal. Det betyder, at det kommer til at ligge tæt på det nye neurorehabiliteringshus, som skal opføres i samme område og står færdigt i 2018. Den nye bygning skal løse de parkeringsproblemer, som er blevet forværret i takt med, at antallet af ambulante behandlinger er steget. Samtidig skal parkeringshuset opfylde det kommende behov for flere parkeringspladser, som følger med det nye neurorehabiliteringshus.

Parkeringshuset får omkring 400 parkeringspladser og har en kontraktsum på ca. 50 mio. kr. Selve detailprojekteringen begynder efter kontraktindgåelsen, og udførelsen af parkeringshuset begynder i efteråret 2013. Det nye parkeringshus er planlagt til at stå færdigt og blive taget i brug i slutningen af 2014.

Redaktør