Et skridt nærmere det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital

​​Tre vindere går videre i konkurrencen om at udforme det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. De vindende projekter er blandt andet udvalgt for deres potentiale til at skabe de mest optimale omgivelser for patienterne og ideelle arbejdsvilkår i det nye byggeri, ligesom de har arbejdet med at møde kravet om stor fleksibilitet.

​​

Realiseringen af det nye neurorehabiliteringshus er nu et skridt nærmere med afslutningen af første del af arkitektkonkurrencen. Syv hold har deltaget i konkurrencens første fase. De har alle udarbejdet spændende forslag til et nyt neurorehabiliteringshus, som bliver en udvidelse af Glostrup Hospital. Bedømmelseskomiteen har nu valgt tre forslag, som går videre til anden del af konkurrencen.​

- Det er dejligt at se de mange forskellige bud på, hvordan vi kan etablere moderne og tidssvarende faciliteter til neurorehabilitering her på Glostrup hospital. Jeg glæder mig til at følge den videre proces, og til at nybyggeriet bliver en realitet, så vi ka​n byde regionens borgere den allerbedste service - også på dette område, fortæller regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.​


Neurorehabiliteringshuset set fra ankomstområdet. Vinderforslag 1: Haskoning DHV Nederland B.V., Architectenbureau K.van Velsen, B. V. , Oluf Jørgensen A/S, Aarhus arkitekterne A/S.

Fokus på ideelle patientomgivelser og arbejdsvilkår 

En enig bedømmelseskomite valgte efter grundig gennemgang at udpege tre vindere af projektkonkurrencens første fase.

De tre vindende forslagsstillere er:

  • Haskoning DHV Nederland B.V., Architectenbureau K.van Velsen, B. V. , Oluf Jørgensen A/S, Aarhus arkitekterne A/S (vinderforslag 1),
  • Henning Larsen Architects A/S , NNE Pharmaplan A/S , Buro Happold Aps , Lohfert & Lohfert A/S, Sintef Teknologi & Samfunn, SLA A/S (vinderforslag 2), 
  • AART Architects, Nordic – office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen rådgivende ingeniører, Buro Happold Aps og Hospitalitet A/S (vinderforslag 7).​​​​​

Neurorehabiliteringshuset set fra vest. Vinderforslag 2: Henning Larsen Architects A/S , NNE Pharmaplan A/S , Buro Happold Aps , Lohfert & Lohfert A/S, Sintef Teknologi & Samfunn, SLA A/S. 


Bedømmelseskomiteen har lagt vægt på, at alle de vindende projektforslag imødekommer de krav og behov om optimale forhold for patienter med rygmarvsskader og patienter med komplekse hjerneskader. Projekterne er ligeledes blevet udvalgt på baggrund af deres potentiale i forhold til at skabe ideelle patientomgivelser og arbejdsvilkår. Samtidig rummer de vindende projekter en arkitektonisk ramme, der giver mulighed for at skabe en arkitektonisk sammenhæng til det eksisterende byggeri.​

Patienter fra hele Østdanmark

Det nye neurorehabiliteringshus skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvslidelser eller komplekse hjerneskader fra hele Østdanmark. Det nye byggeri bliver på 21.158 m² og skal rumme 103 en-sengsstuer, ambulatorier og træningsfaciliteter for patientgruppen. Huset forventes at stå klart i 2018 og har et budget på 666 millioner kr.


Neurorehabiliteringshusets ankomstområde. Vinderforslag 7: AART Architects, Nordic – office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen rådgivende ingeniører, Buro Happold Aps og Hospitalitet A/S.
​​

For de tre vinderteams begynder nu anden del af arkitektkonkurrencen. Her forhandler alle teams i forhold til de forbedringspunkter, som bedømmelseskomiteen har peget på, ud fra deres nuværende projektoplæg. Den endelige vinder af projektkonkurrencen vil blive offentliggjort i december 2013.

Yderligere oplysninger

Drifts- og projektchef Morten Christiansson, Glostrup Hospital, morte​​n.christiansson@regionh.dk 

Læs merePressemeddelelse 11. juni 2012Redaktør