​​​​

September 2021

Grundstensnedlæggelse og Åbent hus


Jannick Brennum (tv) er centerdirektør i Neurocentret. Han holdt tale og viste de forskellige genstande frem som skulle ind i tidskapslen, som er stålcylinderen, som byggeleder Klaus Thorsen (th) står med i hånden.
To velbesøgte arrangementer
Vi har i august og september afholdt Grundstensnedlæggelse og et Åbent hus- arrangement. Begge arrangementer var godt besøgt af nysgerrige og interesserede gæster og vi kunne ikke have ønsket os et bedre publikum. Vi var glade for at kunne vise huset og vores byggeplads frem. Vejret var med os – vi tog imod i strålende solskin til begge arrangementer.FØLG MED I BYGGERIET
 


Tag på Multihallen
Vi anlægger tage her i efteråret og starter med taget på vores ”Multihal”. Det er den lave del af bygningen, som er tættest på hospitalets bygning 1. Det er også den bygning, som bliver vores adgangsvej til hospitalet. Der bliver etableret en overjordisk glasgang, som vil være synlig adgangsvej til bygning 1 i det eksisterende hospital.
Glasgangen  
Glasgangen, som er en af N-husets forbindelsesgange til det eksisterende hospital, bliver etableret hen over efteråret. Glasgangen bliver N-husets primære adgang til forhallen i hospitalet for patienter og pårørende. Lige nu kan man se ”skelettet” men senere på efteråret vil glasset også være på plads.
Facader  
Vi bliver færdige med opsætning af den inderste del af facaderne til oktober. De fremstår som blanke facader nu, men vil blive beklædt med bukket og profileret aluminium. Vi er tyvstartet og har sat nogle aluminiumsplader op enkelte steder på facaden, men tester stadig. 

Når facaderne er oppe og vinduerne er på plads, kan arbejdet indenfor i huset intensiveres. 
GRØNT GÅRDRUM
 
Mellem hospitalets bygning 5 og N-huset ligger både ankomstområde til N-huset og et åbent ”gårdrum”.

For at vi har noget grønt at se på allerede til næste år, starter vi snart beplantning i området.

Vi kan ikke garantere for et fuldt udvokset grønt grundlag, da det stadig kan være nødvendigt med tilretninger, men vi vil lægge os i selen for at få det fint beplantet hurtigt.

Det er vores intention at gårdrummet kan blive pænt og grønt allerede ved indflytningen i starten af 2023.

 
STRØM TIL HUSET
 
Vi skal have sikret strømforsyningen og én forbindelse er ikke nok. Vi har allerede nu anlagt to forsyningslinjer og der kommer en mere. Med tre forbindelser er huset sikret strøm, selvom en forsyningslinje skulle afkobles ved et uheld. 

Rørene som skal benyttes til kabelføringen etableres ved hjælp af ”styret underboring” 
mellem et gravet starthul og et modtagerhul. Med et roterende borerør med styrbart borehoved bores der frem mellem de to huller. Starthullet etableres ved bygning 2 (indgangen til posten) og Modtagerhul etableres i N-husets sydlige fløj. 
 


Redaktør