Køle- og nødstrømsanlæg

Det nye køle- og nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup blev taget i brug i 2017. Anlægget er etableret i et stort samarbejde mellem det private erhvervsliv og Region Hovedstaden og er det første af sin art.

​Det nye mere energieffektivt køle-og nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, Glostrup skal understøtte de nye byggerier. 

Anlægget drives i et Offentligt-Privat Samarbejde (OPP) med firmaet Coromatic A/S. Samarbejdet er det første af sin art, som Region Hovedstaden indgår på anlægsområdet, og Coromatic A/S skal drive anlægget de kommende 15 år. 

Køle- og nødstrømsanlæg_GLO_870x469.jpg

Aftalen er en konsekvens af, at Rigshospitalet i Glostrup allerede er blevet udvidet med 2.200 kvm til  det nyt hovedpinecenter og fremadrettet skal udvides med et areal på ca. 25.000 kvm til et nyt neurorehabiliteringshus. Så det samlede areal  bliver i alt ca. 125.000 kvm. 

Arealudvidelsen stiller større krav til køling, nødstrøm og el-distribution. De nye anlæg fra Coromatic øger kølekapaciteten fra 1,0 MW til 2,0 MW- og nødstrømskapaciteten i Glostrup med godt 16 % - fra de hidtidige ca. 3.700 kVA til ca. 4.300 kVA. Begge anlæg er forberedt for senere udvidelse og dermed fremtidssikret. 

Køle- og nødstrømsanlægget blev taget i brug 19. juni 2017. Coromatic A/S har leveret og opført det nye, større forsyningsanlæg i et anlægsbudget på 59 mio. kr. og et samlet budget på 100 mio. kr. over den 15-årig periode


Redaktør