​​Illustration:  H+ARKITEKTER A/S

Dansk Hovedpinecenter

​Dansk Hovedpinecenter er blandt verdens fremmeste inden for forskning og behandling af hovedpiner. Nu har hovedpinecentret fået nye rammer med masser af plads til både behandling af patienter og videre forskning indenfor området.
Regionsrådet besluttede i 2012, at Dansk Hovedpinecenter skulle have nye rammer, hvor man kan fremme både behandling af og forskning i hovedpine. Det nye center bliver et trefløjet bygningsanlæg i to etager på ca. 2.200 m2 delt imellem centrets tre hovedfunktioner Klinisk Funktion, afsnit for Hovedpine Diagnostik og afsnit for forskning. Det nye center får sin plads ved siden af hospitalets indgang 1 i kanten af parkanlægget. Hovedpinecentret har godt 9.000 patientbesøg om året og ser patienter fra hele Danmark. Centret er verdens største, tværfaglige højt specialiserede funktion for patienter med alvorlige hovedpinesygdomme.

Byggeprocessen

Byggeprogrammet for nybyggeriet er blevet til med baggrund i en brugerproces, hvor der indgik repræsentanter fra både de forskellige faggrupper, der vil være repræsenteret i centret, tre forskellige patientforeninger og selvfølgelig Dansk Hovedpinecenters ledelse. Der er byggestart i februar 2016 med færdiggørelse i 2017, og prisen for det nye center bliver omkring 60 millioner kr.

Bæredygtighed

Det er en vision for Rigshospitalet - Glostrup, at de bygninger, der opføres, er designet til at skabe merværdi og et positivt aftryk for både mennesker og natur. Der vil derfor i den videre projektering af Dansk Hovedpinecenter i videst mulige omfang blive taget udgangspunkt i løsninger, der fremmer bæredygtighed.

For den nye bygning betyder det blandt andet, at den er udformet så dagslysindfaldet bliver så højt som muligt, da det reducerer behovet for kunstig belysning. Derudover er den oprindelige kælderkonstruktion indarbejdet i det nye konstruktionsprincip ved at forstærke de eksisterende fundamenter. D​et betyder, at en væsentlig del af de eksisterende bygningsdele bliver genanvendt.

Bygningsmaterialet er blevet valgt ud fra krav om lang levetid ligesom der, hvor det er muligt, bliver brugt vedligeholdelsesfrit materiale til døre og vinduespartier. De tekniske løsninger designes med henblik på at reducere energiforbruget til drift af den nye bygning.​​​
Redaktør