Brugerprocessen

​​De fremtidige brugere af Rigshospitalet - Glostrups nye neurorehabiliteringshus spiller en vigtig rolle i tilblivelsen af den nye bygning. De ligger nemlig inde med masser af specialviden, om alt fra hvordan det er at være patient, til hvordan patienterne får den bedste behandling og genoptræning og sidst men ikke mindst hvad der skal til for at driften af bygningen kommer til at forløbe bedst muligt.
Brugerprocessen har fra starten været et vigtigt fokuspunkt i byggeriet for at sikre de mest optimale rammer til dem, der skal bruge huset fremadrettet. Gennem hele byggeprocessen vil brugerne blive inddraget, og blandt emnerne, der vil blive undersøgt, er, mulighederne i logistiske løsninger, rummenes placering, indretning og hvordan patienterne finder rundt.

Brugergrupperne
For at få de mest engagerede brugere med den størst mulige diversitet med i processen, skulle interesserede ansøge om en plads i projektet. Brugergrupperne er en god blanding af patienter, klinisk personale og driftspersonale, så de fremtidige brugere af huset repræsenteres bredt. Bredden giver samtidig en god dialog og en dynamisk proces. At patienter er repræsenteret i brugergrupperne, på lige fod med hospitalets personale giver god grobund for at få alle vinkler med, når huset tegnes og indrettes.

Brugernes rolle
Gruppernes sammensætning og mængden af arbejde de skal udføre afhænger af, hvor i processen projektet befinder sig. I de første faser af byggeriet var der 6 forskellige brugergrupper med hver deres fokusområde, i den nuværende fase er grupperne mindre og ser på specifikke punkter i det samlede byggeri. Jo tættere projektet kommer på at skulle sætte sidste streg på tegnepapiret, jo færre punkter vil grupperne skulle tage stilling til.
Udover brugergruppemøder, afholdes der også fællesmøder og workshops med særlige temaer. Der har blandt andet været afholdt innovationsworkshops, hvor brugerne skulle forestille sig fremtiden i det nye hus og de hjælpemidler til både behandling, genoptræning og drift, huset ville kunne indeholde og som endnu ikke findes i dag.

Rigshospitalet - Glostrups neurorehabilit​eringshus​​ skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark.  Neurorehabiliteringshuset får 125 enestuer og forventes færdigbygget i 2021.


Redaktør