Om Bodil Eskesen Centret

På Rigshospitalet - Glostrup bliver der bygget et nyt Bodil Eskesen Center, der skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark.

Nye liv med nye kvaliteter

Huset er tilpasset genoptræning i alle hjørner, kroge og på fællesarealer for at give patienterne den bedst mulige start på deres videre liv og forsøge at skabe fornyet livskvalitet. Det bliver for mange patienter et liv, hvor der er mange ting, der skal læres på ny, eller hvor noget man kunne engang skal udføres på en helt ny måde. Derfor har både patienter, pårørende og personale været inddraget i udviklingen af huset, så byggefolk og arkitekter har kunnet drage nytte af de mange erfaringer og blive inspireret til innovative løsninger til både træning og pleje.

God plads til patienterne

Bodil Eskesen Centret skaber god plads til genoptræning af patienter med sine 125 enestuer fordelt på 25.000 m2. Herudover vil udendørs træningsarealer og forskellige værksteder give gode muligheder for at variere hverdagen. Det nye hus skal rumme alle livets aspekter fra ro og privatliv til snak og fællesskab, selvfølgelig kombineret med den bedste behandling og genoptræning.

Brugerproces

De fremtidige brugere af Rigshospitalet, Glostrups nye Bodil Eskesen Center har spillet en vigtig rolle ved designet af den nye bygning. De ligger nemlig inde med masser af specialviden, om alt fra hvordan det er at være patient, til hvordan patienterne får den bedste behandling, genoptræning og sidst men ikke mindst, hvad der skal til for, at driften af bygningen kommer til at forløbe bedst muligt.

Brugergrupperne var en god blanding af patienter, klinisk personale og driftspersonale, så de fremtidige brugere af huset repræsenteres bredt. At patienter har været repræsenteret i brugergrupperne, på lige fod med hospitalets personale gav god grobund for at få alle vinkler med, når huset blev tegnet og indrettet.

Et ambitiøst hus

Fremtidens Bodil Eskesen Center skal levere en behandling, hvor patienter, pårørende og personale arbejder sammen om det fælles mål at bringe patienten tilbage til så normalt et liv som muligt. Samtidig skal huset være med til at udvikle og understøtte faglig ekspertise og viden indenfor neurorehabilitering på højt niveau både nationalt og internationalt.

Bodil Eskesen Centret er sammen med det allerede færdigbyggede parkeringshus, budgetteret til sammenlagt ca. 800 mio. kr. 

Patienter, pårørende og medarbejder kan flytte ind i det nye Bodil Eskesen Center i maj 2023. ​Redaktør