Køling, el-distribution og nødstrøm

​​Rigshospitalet - Glostrup skal i gang med at etablere et nyt anlæg for køling, el og nødstrøm. Det nye anlæg er en vigtig tilføjelse i den udvikling, som hospitalet i de næste år vil gennemgå.

​​​​​​​​​​​​​​Dragør Luft foto ApS

​Hospitalet har brug for et større anlæg, som har kapacitet til hospitalets forøgelse i 2018, hvor et nyt neurorehabiliteringshus står færdigt. Neurorehabiliteringshuset øger hospitalets størrelse med ca. 20 %. Det nye anlæg for køling, el og nødstrøm har et rammebudget på 59 mio.kr. og skal opføres gennem et offentligt-privat partnerskab​, hvor en privat aktør står for at opføre anlægget.

Of
fentlig-privat partnerskab i ny opsætning
Det er første gang, at Region Hovedstaden indgår i et partnerskab med en privat virksomhed om et anlæg, der er så vigtigt, som køling, el og nødstrøm er for et hospital. Det særlige ved dette partnerskab er, at man fordeler risici i projektet, efter hvilken part der bedst har mulighed for at håndtere den. Der bliver derfor sat store krav til samarbejdet.

Tidsplan
Regionsrådet vedtog den endelige godkendelse af finansieringsmodellen og dermed projektet den 19. november 2014. 

Kontrakten med den private samarbejdspartner blev skrevet under i december 2015.

Byggestart forventes i løbet af sommeren 2016 med ibrugtagning af de nye anlæg i 2017.

Projekternes samlede tidsplan kan du se her.

Udbudsmateriale
  
  
Rediger
Dialogmateriale om køle- og nødstrømsanlæg.pdfDialogmateriale om køle- og nødstrømsanlæg 
Oversigt - spørgsmål og svar.xlsxOversigt - spørgsmål og svar 
Støtteerklæring.docxStøtteerklæring 
Tro og loveerklæring.docTro og loveerklæring 
Udbudsbekendtgorelse - køling og nødstrøm.pdfUdbudsbekendtgorelse - køling og nødstrøm 
​​

Redaktør