Trafik og parkering

​Byggearbejdet kommer til at betyde gener, både hvad angår de trafikale forhold og mulighederne for parkering på og omkring Rigshospitalet. Vi gør hvad vi kan for at begrænse generne.

Der skal køres byggematerialer i store mængder til og fra byggefelterne. Der forventes dagligt 3-5 kørsler med lastbil i perioder med lav byggeaktivitet, og i perioder med nedrivning og høj byggeaktivitet anslås det daglige antal kørsler at blive 20. På en almindelig dag kører der i forvejen ca. 18.000 lastbiler, busser m.v. gennem København. 

  • Vi begrænser trafikale gener: Grundig skiltning vil sikre, at lastbiler, ambulancekørsel, patienttransport og bytrafik spiller sammen så gnidningsfrit som muligt. De fleste lastbiler vil køre til og fra ad større veje. Leverandører vil få anvist tidspunkter for levering med mindst gene for lokaltrafikken. I perioder vil der være omlægninger af vejene på og omkring Rigshospitalet.

I hele byggeperioden vil det være nødvendigt at inddrage en del af Rigshospitalets p-pladser samt en del offentlig p-plads- og vejareal. Rigshospitalets p-pladser bruges også om aftenen og i weekender af bl.a. Rigshospitalets naboer. Der vil på Rigshospitalets hjemmeside løbende blive orienteret om pladser, der nedlægges – og om tiltag, der kompenserer.


Redaktør